Įvyko Kaišiadorių rajono savivaldybės kovos su prekyba žmonėmis koordinavimo darbo grupės posėdis

kopz
Kaišiadorys
Etaplius.lt Etaplius žurnalistas
Šaltinis:  Kaišiadorių savivaldybės informacija

2023 m. lapkričio 24 d. įvyko Kaišiadorių rajono savivaldybės kovos su prekyba žmonėmis koordinavimo darbo grupės posėdis.

Posėdyje dalyvavo Lietuvos policijos mokyklos Policijos veiklos skyriaus viršininkas M. Baranauskas ir vyr. specialistė R. Čerkauskienė, kurie pristatė pranešimą ,,Prekybos žmonėmis aukų atpažinimas bei pagalbos teikimas“. Lektoriai aptarė prekybos žmonėmis nepilnamečių aukų atvejus, kurių analizė padėjo aiškiau suprasti tarpžinybinio bendradarbiavimo būtinybę. Darbo grupės nariai aktyviai įsitraukė į diskusijas, pateikė klausimų lektoriams apie prekybos žmonėmis prevencijos veiksmingumą.

Posėdžio metu buvo aptarti  kovos su prekyba žmonėmis koordinavimo Kaišiadorių rajone

statistiniai duomenys. Prie prekybos žmonėmis prevencijos savivaldybėje prisideda ir nevyriausybinės organizacijos: Kaišiadorių vyskupijos „Caritas“, Moterų teisių asociacija, VšĮ Kovos su prekyba žmonėmis ir išnaudojimu centras ir kt.

Darbo grupė patvirtino Kaišiadorių rajono savivaldybės kovos su prekyba žmonėmis koordinavimo darbo grupės 2024–2025 metų veiksmų planą.