Įvertinta Joniškio rajono vandens telkinių kokybė

Joniškis
Etaplius.lt Etaplius žurnalistas
Šaltinis:  Joniškio rajono savivaldybės inf.

Joniškio rajono savivaldybės administracija informuoja, kad akredituota laboratorija maudymosi sezono metu stebi vandens telkinių, naudojamų visuomenės poreikiams, vandens kokybę.

Tyrimai atliekami siekiant nustatyti mikrobiologinę taršą (žarnyno eneterokokų; žarnyno lazdelių ir salmonelių skaičių). Vykdant stebėseną, siekiama kurti saugesnę aplinką, laiku informuojant gyventojus apie padidėjusią taršą. 

Vandens kokybės tyrimai atliekami reguliariai pagal iš anksto sudarytą tyrimo grafiką. Šiemet tiriama 11 Joniškio rajono vandens telkinių (Sidabros I ir II tvenkinio, Mikšiūnų, Žvelgaičio, Skakų, Gataučių, Bariūnų, Satkūnų,   Mielaičių, Kriukų tvenkinių ir  Skaistgirio karjero)  vandens kokybė.

 2023 m. liepos 4 d. atlikti vandens kokybės tyrimai atitinka higienos normas, vandes telkiniai yra tinkami maudymuisi (visose maudymosi vietose nustatytos vandens kokybės mikrobiologinių parametrų vertės neviršija ribinių verčių pagal Lietuvos higienos normą HN 92:2018).

Primename gyventojams, kad prie vandens telkinių būtina elgtis saugiai, neteršti gamtos ir pasirūpinti savo ir savo artimųjų sveikata esant aukštai oro temperatūrai.