Įvardinti didžiausi pastarųjų metų Šiaulių projektai

Įvardinti didžiausi pastarųjų metų Šiaulių projektai
Šiauliai
Šiaulių miesto savivaldybės informacija Etaplius žurnalistas
Šaltinis:  Šiaulių miesto savivaldybės informacija

Šiaulių mieste pastaraisiais metais vyko įspūdingai daug įvairiausių gyvenamosios ir verslo aplinkos kūrimo, viešosios paskirties pastatų atnaujinimo projektų. Visus jau būtų sunku išvardinti, o dalis jų šiauliečiams gal net nėra žinoma.

Visa trijų miesto pokyčius atspindinti informacija buvo surinkta į vieną dokumentą ir parengtas glaustas iliustruotas pristatymas – kviečiame susipažinti.

Nuo 2019 metų Šiaulių mieste itin intensyviai buvo atnaujinamos viešosios erdvės, gatvės, pėsčiųjų ir dviračių takai, pastatai, įvairios paskirties teritorijos.

 

Pagrindiniai atlikti darbai:

  • rekonstruotos Pakruojo, Bačiūnų ir Poilsio gatvės, Žemaitės gatvės viadukas, Draugystės prospektas, įrengtas Draugystės pr. – Dubijos gatvės žiedas;

  • atliktas LEZ bei Pramoninis parko sujungimas su miesto aplinkkeliu;

  • atlikti Kaštonų alėjos ir centrinio parko rekonstrukcijos darbai, modernizuota parko vasaros estrada;

  • sutvarkytos ir visuomenės poreikiams pritaikytos Prisikėlimo aikštės, P. Višinskio gatvės, Aušros alėjos viešosios erdvės;

  • modernizuoti Šiaulių 1-osios muzikos mokyklos, dainavimo mokyklos „Dagilėlis“, Šiaulių Didždvario ir J. Janonio gimnazijų, Medelyno ir „Juventos“ progimnazijų, lopšelio darželio „Kregždutė“ pastatai;

  • užbaigti darbai Talkšos ežero pakrantėje, atnaujintas Dainų parkas ir pan.;

  • vystyta Šiaulių pramoninio parko ir Šiaulių laisvosios ekonominės zonos infrastruktūra;

  • plėtota Šiaulių oro uosto infrastruktūra, rekonstruotas riedėjimo takas, atnaujintas 4 ha ploto peronas, įrengti privažiavimo ir vidaus keliai inžineriniai tinklai, signalinių žiburių sistema;

  • nutiesta 1,476 km geležinkelio iki Pramoninio parko.

Toliau naujinami švietimo įstaigų pastatų stogai, sienos, patalpos, įranga ir komunikacijos, vykdomi Vilniaus gatvės pėsčiųjų bulvaro ir amfiteatro rangos darbai, atnaujinamas Dainų takas, įgyvendinamos Šiaulių miesto ekonominės plėtros ir investicijų pritraukimo strategijos priemonės bei Darnaus judumo planas.

Tęsiami socialinės ir sveikatos sričių projektai ,,Integrali pagalba į namus Šiaulių mieste”, „Kompleksinės paslaugos šeimai Šiaulių miesto savivaldybėje“, „Bendruomeninių apgyvendinimo bei užimtumo paslaugų asmenims su proto ir psichikos negalia plėtra Šiaulių mieste“, „Sveikos gyvensenos skatinimas Šiaulių mieste“, teikiamos vaikų socialinės priežiūros paslaugos vaikams.

Vykdant visus šiuos bei kitus nepaminėtus darbus, buvo siekiama kurti gyventojų lūkesčius atitinkančią gyvenamąją aplinką, siekiant užtikrinti, kad savivaldos institucijų darbas atlieptų gyventojų poreikius ir lūkesčius.

Užsakymo nr. 96025.