Įteikti tradiciniai padėkos angelai

Įteikti tradiciniai padėkos angelai
Telšiai
Reporteris Dovilė Etaplius žurnalistas
Šaltinis:  Etaplius.lt

Rietavo Lauryno Ivinskio gimnazijos sporto komplekse vyko Kalėdinis mero padėkos vakaras. Jo metu ne tik įteikti padėkos angelai, bet ir apdovanoti gražiausiai Rietavo savivaldybėje tvarkomų sklypų ir „Metų ūkio“ konkurso nugalėtojai, padėkos įteiktos verslo žmonėms bei tiems, kurie prisidėjo prie sprendimų įgyvendinimo pandemijos laikotarpiu.

Šventę pradėjo Rietavo kultūros centro mergaičių šokių kolektyvas. Renginio vedančiosios – Eglė Fabijonavičienė ir Birutė Gedminaitė – kalbėjo apie tai, kaip svarbu nepamiršti vienas kitam padėkoti, pasidžiaugti tuo, kas per metus buvo gera, o kas bloga – palikti užmaršty. Pirmasis dėkingumo žodžius tarė Rietavo savivaldybės meras Antanas Černeckis, kuris negailėjo gražių žodžių visiems dirbusiems Rietavo savivaldybės labui. Meras linkėjo darnaus ir sklandaus buvimo kartu, gražių darbų ateityje ir geros nuotaikos šventinį vakarą. Prie sveikinimų prisidėjo ir Lietuvos Respublikos seimo nariai Jurgis Razma ir Jonas Varkalys, Rietavo garbės pilietis Jonas Jagminas ir Rietavo parapijos klebonas Antanas Gutkauskas.

Po sveikinimo kalbų pereita prie apdovanojimų. Dėl pandemijos šiais metais buvo atšaukta tradicinė Mykolinių šventė Rietave, tad padėkos vakaro metu apdovanoti gražiausių Rietavo savivaldybės sodybų savininkai. Tvarkingiausiai ir gražiausiai sutvarkyta įstaigos aplinka pripažinta UAB „Tolvika“ (Naujoji g. 5, Daugėdų kaimas, savininkai – Vaclovas ir Birutė Toleniai), tvarkingiausiai ir gražiausiai sutvarkyta gatvė – Vingiuotoji gatvė, Lopaičių kaimas, Tverai (apdovanojimą atsiėmė Antanas Budrius), tvarkingiausiai ir gražiausiai sutvarkytas kaimas – Zorūbėlių kaimas, Tverai, tvarkingiausiai ir gražiausiai sutvarkyta senjorų sodyba kaime – Vidos ir Stasio Čekų (Tiesioji gatvė 10, Budrikių kaimas), tvarkingiausiai ir gražiausiai sutvarkyta senjorų sodyba mieste – Zitos ir Jurgio Sabeckų (Kulių g. 14, Rietavas), šeimos tradicijų ir darnos puoselėjimo nominacija atiteko brolių Jono, Ksavero, Stepono Turskių sodybai (Rietavo g. 6, Skroblio kaimas), gražiausia 2021 m. sodyba kaime paskelbta Akvilinos ir Adomo Liaudanskių sodyba (Pievų gatvė 5, Medingėnų kaimas), o gražiausia 2021 m. sodyba mieste tapo Eglės ir Sauliaus Budginų sodyba (Taikos g. 6 A, Rietavas). Savivaldybės gyventojams dėkota už nenuilstamą darbą ir norą gražinti ir puošti savo namus, įstaigas, gatves, tuo pačiu kuriant gražesnį miesto ir visos savivaldybės veidą.

Kasmet pasidžiaugiama ne tik Savivaldybės ūkininkų ūkininkavimo rezultatais, bet ir jų pastangomis puoselėti aplinką, ugdyti ūkininkavimo kultūrą. Konkurse „Metų ūkis“ trečiąją vietą užėmė bitininkas Albinas Maslauskas (Zorūbėlių kaimas, Tverai). Antros vietos laimėtoja tapo  ūkininkė Angelė Norkutė (Girdavainių kaimas, Rietavo seniūnija), o pirmosios vietos laimėtoju pripažintas ūkininkas Ovidijus Songaila (Medingėnų kaimas, Medingėnų seniūnija).

Pasidžiaugta ir verslo žmonėmis, kurie neseniai pradėjo ir sėkmingai vysto verslą Rietavo savivaldybėje. Padėkos įteiktos Viktorijai ir Artūrui Pakalniškiams, Auksei ir Vygandui Puškoriams, Ingai Jocei ir Martynui Jociui, Alminai ir Arvydui Kazakevičiams bei Dianai Mikutienei.

Padėkota ir tiems, kurie prisidėjo prie COVID-19 (koronaviruso infekcija) ligos  valdymo pandemijos  laikotarpiu. „Už drąsą, pasiaukojimą ir pavojingą darbą pervežant COVID-19 sergančius ligonius“ padėka įteikta Rietavo savivaldybės administracijos Buhalterinės apskaitos ir ūkio skyriaus vairuotojui Sigitui Bražui, „Už ištvermingą, atsakingą, sunkų ir įtemptą kasdienį darbą įgyvendinant sprendimus pandemijos laikotarpiu“ padėkos įteiktos Rietavo savivaldybės administracijos Buhalterinės apskaitos ir ūkio skyriaus specialistui Jonui Česnauskui ir Rietavo savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojui Antanui Aužbikavičiui. Rietavo savivaldybės administracijos Socialinių reikalų ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėjai Jolitai Alseikienei dėkota „Už ištvermingą, atsakingą, sunkų ir įtemptą kasdienį darbą organizuojant, priimant ir įgyvendinant sprendimus pandemijos laikotarpiu“.

Po padėkų įteikimo pereita prie svarbiausio – simbolinių padėkos angelų įteikimo žmonėms, iš kurių širdies keliaujantis gerumas sustiprina ne tik jų pačių asmenybę, bet ir daro reikšmingą įtaką visiems, esantiems šalia. Pirmasis padėkos angelas atiteko Albinui Maslauskui – už tarptautinio bendradarbiavimo skatinimą ir etnokultūrinių tradicijų puoselėjimą. Sekantis angelas nusileido į Aloyzo Meškausko rankas – už ryškų indėlį į muzikinės kultūros puoselėjimą ir savo krašto muzikinio paveldo išsaugojimą. Trečiasis nominantas – Vladas Gaudiešiųs, kuriam įteiktas padėkos angelas už gimtojo krašto atminties išsaugojimo puoselėjimą ir užfiksuotų akimirkų ilgaamžiškumą. Rita Stančiukienė  tapo ketvirtojo padėkos angelo savininke – už rūpinimąsi Rietavo savivaldybės bendruomenės sveikata ir teikiamą pagalbą savo krašto žmonėms pandemijos akivaizdoje. Paskutinysis padėkos angelas nusileido į Adelės Batavičienės rankas – už teikiamą pagalbą savo krašto žmonėms pandemijos akivaizdoje bei aktyvią kultūrinę veiklą.

Šventinį vakarą muzikiniais pasirodymais papuošė Dalia Dedinskaitė (smuikas), Gleb Pyšniak (violančelė), Tadas Motiečius (akordeonas) bei šokėjai Brigita ir Carlos Rodriguez su programa „Keturi metų laikai Buenos Airėse“ ir svingo grupė „The Ditties“.