Įteikti „Jaunųjų žvaigždučių 2022“ apdovanojimai

Pakruojis
Etaplius.lt Etaplius žurnalistas
Šaltinis:  Pakruojo rajono savivaldybės inf.

Gruodžio 16 d. Pakruojo kultūros centre įvyko tradicinis jaunimo apdovanojimų renginys „Jaunosios žvaigždutės 2022“. Renginio metu visuomenei pristatyti bei apdovanoti gabūs, talentingi ir aktyvūs jauni žmonės (nuo 14 iki 29 metų), savo veikla ir pasiekimais garsinantys Pakruojo rajoną.

Į renginį atvyko ir susirinkusius pasveikino Seimo narys Virginijus Alekna, Seimo nario Antano Matulo padėjėja, tarybos narė Erika Kižienė, kuri perdavė dovaną Pakruojo rajono savivaldybės administracijos jaunimo reikalų koordinatorei (vyriausiajai specialistei) Dijanai Samuitytei (Lietuvos valstybės istorinę vėliavą), Pakruojo rajono savivaldybės meras Saulius Margis, administracijos direktorė Ilona Gelažnikienė. Linkėjimus nominantams perdavė ir jaunimo metų baigiamojo renginio proga sveikinimo žodžius tarė mero pavaduotojas Virginijus Kacilevičius, administracijos direktorės pavaduotojas Gintaras Šurna ir mero padėjėja Simona Lipskytė.

Renginį vedė Pakruojo kultūros centro projektų koordinatorė Birutė Černikienė ir Rozalimo skyriaus vadovas Žygimantas Macevičius.

Nominantams ir renginio svečiams koncertinę programą atliko Pakruojo rajono jaunimas: Dominykas Kairys. (mok. Egidijus Šlapikas), Pakruojo Juozo Pakalnio menų mokyklos mokinė Martyna Jurevičiūtė (mok. Rūta Venslovienė), vokalinis duetas: Evelina Paslavičiūtė ir Kajus Zaičenko (mok. Ingrida Tuomienė, pritarė Jokūbas Gaška, Dominykas Kairys, koncertmeisterė Rūta Venslovienė), smuikininkų ansamblis (mok. Ligita Stravinskienė), mišrus vokalinis ansamblis (mok. Ingrida Tuomienė, koncertmeisterė Rūta Venslovienė), Linkuvos vaikų ir jaunimo užimtumo centro šokių grupė „Erdvė“ (vad. Renata Dambrauskaitė-Pėželienė), Marija Kacilevičiūtė, Pakruojo „Atžalyno“ gimnazijos jaunimo ir merginų liaudiškų šokių grupės (vad. Audronė Geležinytė-Šniukienė), vokalinė instrumentinė studija, estradinė grupė (vad. Vaiva Klupšienė), Linkuvos kultūros centro jaunimo muzikos grupė „Septima“ (vad. Kęstutis Meiliūnas).

Šiemet apdovanotųjų sąraše 17 nominantų. Jiems įteiktos Mero padėkos ir prizai.

Renginio vedėjai iškilmingai į sceną kvietė atsiimti apdovanojimų:
1. NORMEDĄ TAMOLIŪNAITĘ, nominacijos „Metų pareiga“ nugalėtoją, už pilietiškumą ir savanorystę, saugios aplinkos rajone kūrimą, atsakingumą ir iniciatyvumą organizuojant prevencines, jaunimo socialinę atskirtį mažinančias veiklas (Šiaulių technologinio mokymosi centro 2 kurso studentė, Pakruojis, Pakruojo seniūnija).
2. BRIGITĄ LIAUDANSKYTĘ, nominacijos „Metų krašto puoselėtoja“ nugalėtoją, už aukštus pasiekimus respublikiniuose istorijos ir pilietinio ugdymo konkursuose bei aktyvią savanorišką veiklą viešinant turizmo paslaugas rajone (Pakruojo „Atžalyno“ gimnazijos 4b klasės moksleivė, Linksmučių k., Pakruojo seniūnija).
3. MANTĄ JANUŠEVIČIŲ, nominacijos „Metų specialistas“ nugalėtoją, už nuoširdų darbą rūpinantis rajono gyventojų fizine ir psichine sveikata bei kalnų dviračių sporto puoselėjimą Pakruojo rajone (Šiaulių valstybinės kolegijos kineziterapijos studijų 3 kurso studentas, Pakruojis, Pakruojo seniūnija).
4. GABRIELIŲ KRANAUSKĄ, nominacijos „Metų debiutas“ nugalėtoją, už aukštus pasiekimus bei Pakruojo vardo garsinimą dalyvaujant respublikiniuose kalnų dviračių sporto čempionatuose (Pakruojo „Žemynos“ progimnazijos 9c klasės moksleivis, Pakruojis, Pakruojo seniūnija).
5. DONATĄ DARGĮ, nominacijos „Metų visuomenininkas“ nugalėtoją, už aktyvią visuomeninę, savanorišką, kultūrinę veiklą ir bendradarbiavimą su vietos bendruomene (Pakruojo „Atžalyno“ gimnazijos 3a klasės moksleivis, Klovainių mstl. Klovainių seniūnija).
6. PIJŲ MARTINAITĮ, nominacijos „Metų aktyvistas“ nugalėtoją, už iniciatyvumą, kūrybiškumą, lyderystę, žinių ir gebėjimų panaudojimą organizuojant jaunimui patrauklias ir naudingas veiklas (Pakruojo „Atžalyno gimnazijos“ 4c klasės moksleivis, Pakruojis, Pakruojo seniūnija).
7. ARTŪRĄ DAUPARĄ, nominacijos „Metų ryžtas“ nugalėtoją, už aukštus pasiekimus dalyvaujant respublikiniuose ir Europos BMX dviračių sporto čempionatuose, sportinį meistriškumą bei atkaklų tikslo siekimą (Šiaulių sporto gimnazijos moksleivis, Sigutėnų k., Pakruojo seniūnija).
8. LINKUVOS VAIKŲ IR JAUNIMO UŽIMTUMO CENTRO ŠOKIŲ GRUPĘ „ERDVĖ“, nominacijos „Metų kolektyvas“ nugalėtoją, už aukštus pasiekimus bei Pakruojo vardo garsinimą dalyvaujant tarptautiniuose ir respublikiniuose gatvės šokių konkursuose, festivaliuose (Linkuvos vaikų ir jaunimo užimtumo centras, Linkuvos seniūnija).
9. ERVINĄ DOMINAUSKĄ, nominacijos „Metų meistras“ nugalėtoją, už kūrybinius ir originalius darbus, technišką įvairių konstrukcinių medžiagų apdirbimą, dalyvavimą technologijų olimpiadose bei aktyvią visuomeninę ir užklasinę veiklą (Pakruojo „Atžalyno“ gimnazijos  1b klasės moksleivis, Pakruojis, Pakruojo seniūnija).
10. JULIŲ MALIŠEVIČIŲ, nominacijos „Metų profesijos puoselėtojas“ nugalėtoją, už atsakingą požiūrį į paramediko darbą bei entuziazmą ir novatoriškumą supažindinant jaunimą  su šios profesijos svarba (Pakruojo rajono pirminės sveikatos priežiūros centro darbuotojas, Pakruojis, Pakruojo seniūnija).
11. NOJŲ STROCKĮ, nominacijos „Metų lyderis“ nugalėtoją, už aktyvią visuomeninę ir savanorišką veiklą atstovaujant moksleivių interesams, vienijant mokinių savivaldas bei skatinant jaunimo aktyvumą (Linkuvos gimnazijos 3gb klasės moksleivis, Triškonių k., Linkuvos seniūnija).
12. JUSTINĄ ZUBRYTĘ, nominacijos „Metų gimnazistė“ nugalėtoją, už labai gerą mokymąsi, aukštus pasiekimus rajoninėse olimpiadose ir atkaklų užsibrėžtų tikslų siekimą (Linkuvos gimnazijos 3ga klasės moksleivė, Guostagalio k., Guostagalio seniūnija).
13. IGNĄ DILIŪNĄ, nominacijos „Pagautos metų akimirkos“ nugalėtoją, už profesionaliai ir kokybiškai atliekamą kūrybinį darbą, entuziazmą ir originalumą įamžinant svarbiausias Pakruojo rajono gyvenimo akimirkas bei dalyvavimą įvairiuose socialiniuose projektuose (ID filmai, MB vadovas, Pakruojis, Pakruojo seniūnija).
14. ARTŪRĄ LAPŠĮ, nominacijos „Metų ūkininkas“ nugalėtoją, už augalininkystės plėtrą ir aktyvų atstovavimą ūkininkams, iniciatyvumą bendruomeninėje ir visuomeninėje veikloje (Ūkininkas, Gačionių k., Klovainių seniūnija).
15. MARTYNĄ JUREVIČIŪTĘ, nominacijos „Metų muzikantė“ nugalėtoją, už aukštus pasiekimus bei Pakruojo vardo garsinimą dalyvaujant rajoniniuose ir respublikiniuose fortepijoninės muzikos konkursuose (Pakruojo „Atžalyno“ gimnazijos 1c klasės moksleivė, Pakruojo Juozo Pakalnio menų mokyklos 6 fortepijono klasės mokinė, Pakruojis, Pakruojo seniūnija).
16. GODĄ CIBULYTĘ, nominacijos „Metų aktyvistė“ nugalėtoją, už aktyvią visuomeninę ir savanorišką veiklą sprendžiant jaunimo problemas, ginant jų teises bei interesus (Žeimelio gimnazijos 2g klasės moksleivė, Noreikių k., Žeimelio seniūnija).
17. GABIJĄ JUCIŪTĘ, nominacijos „Metų visuomenininkė“ nugalėtoją, už aktyvią visuomeninę ir užklasinę veiklą bei atstovavimą moksleivių interesams (Balsių pagrindinės mokyklos 10 kl. moksleivė, Petrašiūnų k., Klovainių seniūnija).

Pakruojo rajono savivaldybės meras įteikė padėkas dirbantiems su jaunimu:
1. PAKRUOJO JUOZO PAKALNIO MENŲ MOKYKLOS ATVIRO JAUNIMO CENTRO KOMANDAI už atsakingą ir kokybišką darbą su jaunimu įgyvendinant vietos ir tarptautinius projektus bei vykdant aktyvią jaunimo politiką rajone (Mokyklos direktorė Nijolė Pupinienė, Atviro jaunimo centro vadovas Vytautas Girdzijauskas, Jaunimo darbuotojos Daiva Juodinienė ir Sandra Martinaitienė).
2. LINKUVOS VAIKŲ IR JAUNIMO UŽIMTUMO CENTRO ATVIROS JAUNIMO ERDVĖS KOMANDAI už atsakingą ir kokybišką darbą su jaunimu įgyvendinant vietos ir tarptautinius projektus bei vykdant aktyvią jaunimo politiką rajone. (Centro pirmininkė Renata Dambrauskaitė Pėželienė, Jaunimo darbuotojos Paulina Macevičienė ir Austėja Makarevičiūtė).
3. PAKRUOJO RAJONO ŽEIMELIO DARŽELIO-DAUGIAFUNKCIO CENTRO „ĄŽUOLIUKAS“ ATVIROS JAUNIMO ERDVĖS KOMANDAI už atsakingą ir kokybišką darbą su jaunimu, aktyvų dalyvavimą įgyvendinant vietos projektus bei jaunimo politiką rajone (Centro direktorė Alina Jokimčienė, pavaduotoja ugdymui Laima Karpavičiūtė ir jaunimo darbuotoja Jūratė Kugrėnaitė).
4. ŽYGIMANTUI MACEVIČIUI už iniciatyvas ir kūrybišką darbą organizuojant jaunimo festivalį „Ošiam!“, jaunų žmonių skatinimą dalyvauti įvairiose veiklose.
5. BIRUTEI IR EDGARUI ČERNIKAMS už visuomeninę ir kultūrinę veiklą, kūrybiškumą ir inovatyvias idėjas organizuojant renginius rajone.