Išsaugokim mamas

385540782_747133557431944_6692500040999580495_n-1
Šiauliai
Etaplius.lt Etaplius žurnalistas
Šaltinis:  Etaplius.LT

Jei pasaulyje Jūsų nebūtų, Gerumas ir meilė netektų vardų. Nešildytų saulė, šaltiniai išdžiūtų Ir žemė visa apsitrauktų ledu. Asociacija „SALVIA“ įkurta 1997 m. vasario 4 d. Ją kūrė moterys, paragintos Švedijos moterų, sergančių krūties vėžiu, draugijos narės Marianne Levihn. Asociacijai ilgus metus vadovavo pirmoji jos pirminikė a. a. Darija Stakvilevičienė. Šią veiklą, vadovaujamą pirmininkės Nijolė Pročkienės, „Salvia“ tęsia iki dabar.

Veiklą pradėjome norėdamos atkreipti žmonių dėmesį į šią problemą, paskatinti moteris laiku pasirūpinti savo sveikata ir visus geros valios žmones bent maža dalimi prisidėti prie to, kad būtų mažiau skausmo ir nevilties. Tai mūsų misija, žinios perdavimas moterims, kad jos nedelstų ir pasitikrintų. Mes siekėme parodyti, kad tai svarbu visiems: mamoms, draugėms, artimiesiems ir vaikams.

 

Spalio mėnuo – kovos su krūties vėžiu mėnuo. Šis mėnuo dar vadinamas rožiniu mėnesiu, nes rožinė spalva yra tapusi moteriškumo, vilties, sveikatos spalva. Juk žinome, kad sveika moteris, it tos gėlės, puošia ne tik žemę, bet ir priglaudžia nuskriaustąjį prie krūtinės, nubraukia nevalingai ištryškusią ašarą, ištiesia ranką, kai jos reikia. Moteris, motina, motušė, mamytė… Būkit budrios… Įsiklausykit, jūs reikalingos pasauliui! Nedelskit!

Šaltą gruodžio 8-osios vakarą asociacija „SALVIA“ sukvietė moteris, neabejingas poezijai ir muzikai į jaukią popietę „Išsaugokim mamas“. Skambėjo posmai apie mamas, meilę joms. Kristina Jankūnienė pristatė savo lyrikos knygelę „Paribiais...“, paskaitė keletą savo eilėraštukų. Muzikinius intarpus dovanojo nuostabūs atlikėjai Gitana ir Giedrius Morkiai. Šiaulių dramos teatro aktorė Nijolė Mirončikaitė papasakojo apie asociacijos kūrimo pradžią, vargus ir džiaugsmus. Renginį pagyvino linksmu ir šmaikčiu padainavimu. Popietė buvo šilta ir jauki. Nuoširdi padėka už eiles, už dainas, virpinusias sielas ir širdis.

Mes tikime, kad išdalintas žodis ir dainos apgobs gerumo skraiste visą gražią mūsų bendruomenę.

 

 

Reklama