Išrinkti Švenčionių rajono Jaunimo reikalų tarybos jaunimo atstovai

Vilnius
Reporteris Skaistė Etaplius žurnalistas
Šaltinis:  Etaplius.lt

Rugsėjo 29 d. visuotinio jaunimo organizacijų ir su jaunimu dirbančių organizacijų, mokinių ir (ar) studentų savivaldos atstovų, veikiančių Švenčionių rajono savivaldybės teritorijoje, susirinkimo metu išrinkti 6 jaunimo atstovai į Švenčionių rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybą:

Rugilė Chaleckaitė, Švenčionių r. Švenčionėlių Karaliaus Mindaugo gimnazijos mokinių tarybos atstovė;

Linas Dervinis, Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnazijos mokinių tarybos atstovas;

Anastasija Golovač, Švenčionių r. Pabradės „Žemeinos" gimnazijos mokinių parlamento atstovė;

Valerija Ivanovaitė, Švenčionių profesinio rengimo centro mokinių tarybos atstovė;

Ugnė Kerulytė, Švenčionių r. Pabradės „Ryto" gimnazijos mokinių tarybos atstovė;

Silvijos Sinytės, Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnazijos mokinių tarybos atstovė.

 Kandidatus (14-29 m. amžiaus) į Švenčionių rajono savivaldybės jaunimo atstovus galėjo siūlyti jaunimo organizacijos, su jaunimu dirbančios organizacijos, mokinių ir (ar) studentų savivaldos, veikiančios savivaldybės teritorijoje, iš savo narių arba kandidatais (14-29 m. amžiaus) galėjo save išsikelti pavieniai asmenys.

 

Švenčionių rajono savivaldybės jaunimo reikalų taryba lygiateisės partnerystės pagrindu sudaroma iš 12 narių:

6 narius deleguoja Švenčionių rajono savivaldybės institucijos, iš jų 3 atstovus deleguoja Švenčionių rajono savivaldybės administracija ir 3 atstovus - Švenčionių rajono savivaldybės taryba iš savo narių;

6 narius deleguoja Švenčionių rajono savivaldybės teritorijoje veikianti Švenčionių rajono savivaldybės jaunimo organizacijų taryba arba, nesant Švenčionių rajono savivaldybės jaunimo organizacijų tarybos ar jai nedelegavus atstovų, 6 nariai išrenkami viešame visuotiniame jaunimo organizacijų ir su jaunimu dirbančių organizacijų, mokinių ir (ar) studentų savivaldos atstovų, veikiančių Švenčionių rajono savivaldybės teritorijoje, susirinkime.

Švenčionių rajono savivaldybės jaunimo reikalų taryba yra visuomeniniais pagrindais prie savivaldybės tarybos veikiantis kolegialus organas, turintis nuolatinės komisijos statusą.

Švenčionių rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos tikslai yra:

1. Bendradarbiaujant su Švenčionių rajono savivaldybės jaunimo reikalų koordinatoriumi, padėti įgyvendinti savivaldybės funkcijas jaunimo politikos įgyvendinimo srityse, numatytose Lietuvos Respublikos jaunimo politikos pagrindų įstatyme bei kituose teisės aktuose.

2. Koordinuoti savivaldybės jaunimo politikos įgyvendinimą.

3. Užtikrinti jaunų žmonių dalyvavimą, sprendžiant savivaldybės jaunimo politikos klausimus.

4. Stiprinti Švenčionių rajono savivaldybės institucijų ar įstaigų ir jaunimo bei su jaunimu dirbančių organizacijų bendradarbiavimą.