Išrinkti kandidatai apdovanoti Mažeikių krašto kultūros ir Rašytojos Marijos Pečkauskaitės-Šatrijos Raganos premijomis

premija2
Mažeikiai
Etaplius.lt Etaplius žurnalistas
Šaltinis:  Mažeikių rajono savivaldybės inf.

Mažeikių rajono savivaldybės apdovanojimų komisija išrinko kandidatus apdovanoti Mažeikių krašto kultūros ir Rašytojos Marijos Pečkauskaitės-Šatrijos Raganos premijomis. Krašto kultūros premijai skirti pateiktos dvi paraiškos-pasiūlymai, Rašytojos Marijos Pečkauskaitės-Šatrijos Raganos – trys. Išrinktos kandidatūros bus teikiamos Savivaldybės tarybai, kuri ir priims galutinį sprendimą.

Apdovanojimų komisijos, kuriai vadovauja Savivaldybės tarybos narys Antanas Tenys, dauguma narių pasisakė už Krašto kultūros premijos skyrimą Virginijui Tamošiūnui – Mažeikių dailės mokyklos mokytojui metodininkui, tapytojui. Premiją siūloma skirti už aktyvų dalyvavimą respublikiniuose ir tarptautiniuose dailės renginiuose ir įvykiuose, garsinant Lietuvos ir Mažeikių vardą, – personalinėse ir grupinėse parodose, bienalėse; už tarptautinės patirties ir meistriškumo pamokas, novatoriškas dailės ugdymo idėjas bei jų įgyvendinimą Mažeikių dailės mokykloje ir sklaidą rajono bendruomenėje. Taip pat už ilgametę aktyvią ir reikšmingą kultūrinę veiklą rajone ir regione, suaugusiųjų dailės mėgėjų ir jaunųjų kūrėjų ugdymą ir puoselėjimą, kultūrinį šviečiamąjį darbą. 

Komisijos balsų dauguma apdovanoti Rašytojos Marijos Pečkauskaitės-Šatrijos Raganos premija išrinkta Airida Lementauskienė – Mažeikių rajono savivaldybės kultūros centro Juozo Vaičkaus Skrajojamojo teatro režisierė, Vytauto Klovos muzikos mokyklos teatrinio meno mokytoja metodininkė. Premiją siūloma skirti už kraštiečių režisieriaus Juozo Vaičkaus ir rašytojos Marijos Pečkauskaitės-Šatrijos Raganos idėjų sklaidą, nacionalinės dramaturgijos populiarinimą, literatūrinius kūrybinius, meninius pasiekimus, altruistinę veiklą.

Mažeikių krašto kultūros premija skiriama kultūros ir meno kūrėjams už aukščiausius laimėjimus respublikiniuose ar tarptautiniuose konkursuose, novatorišką kultūrinę idėją ir jos įgyvendinimą Mažeikių krašte, ilgametę aktyvią ir reikšmingą kultūrinę veiklą, etnokultūros puoselėjimą, kultūrinį šviečiamąjį darbą. Premijos dydis – 1 500 Eur.

Rašytojos Marijos Pečkauskaitės-Šatrijos Raganos premija skiriama už rašytojos atminimo puoselėjimą, rašytojos pradėtos labdaringos, altruistinės veiklos tęsimą, literatūrinius pasiekimus. Premijos dydis – 1 000 Eur.

Premijos mokamos iš savivaldybės biudžeto asignavimų. Jos skiriamos tik vieną kartą.