Išrinkta lopšelio-darželio „Papartis“ direktorė

Panevėžys
Etaplius.lt Etaplius žurnalistas
Šaltinis:  Panevėžio miesto savivaldybės inf.

Panevėžio miesto savivaldybėje vyko konkursas lopšelio-darželio „Papartis“ direktoriaus pareigoms eiti, kurį laimėjo Rūta Zalatorienė.

R. Zalatorienė Šiaulių universitete įgijo socialinių mokslų (edukologijos) ir Panevėžio kolegijoje edukologijos bakalauro laipsnius, Vytauto Didžiojo universitete – ugdymo mokslų magistro laipsnį. Moteris yra dirbusi Paaluonio pradinėje mokykloje pradinių klasių mokytoja, Upytės Antano Belazaro pagrindinėje mokykloje – ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytoja. Vėliau toje pačioje mokykloje tapo Ikimokyklinio ugdymo skyriaus vedėja.

R. Zalatorienės tikslas bus bendruomenės telkimas ir įgalinimas, aktyvi komunikacija. Pasak jos, ši strategija – tiesus kelias kuriant teigiamą mikroklimatą, įtraukiant tėvų bendruomenę į ugdymo proceso organizavimą, dalyvavimą savivaldos veiklose, sprendžiant daugelį problemų. Šiam tikslui pasiekti taikys transformacinės lyderystės principus.

Direktorė 5 metų kadencijai bus paskirta, kai pagal Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymą bus gautas atsakymas iš Specialiųjų tyrimų tarnybos.