Iš teritorijos Nidoje pašalinti penki neteisėtai stovintys prekybiniai nameliai

1707221455880
Neringa
Etaplius.lt Etaplius žurnalistas
Šaltinis:  Neringos savivaldybės inf. / ELTA

Teritorijoje greta tako link Nidos centrinio paplūdimio baigti įgyvendinti darbai, skirti pašalinti penkis čia neteisėtai stovėjusius statinius.

Šiuos darbus Neringos savivaldybės administracija įgyvendino vadovaudamasi Klaipėdos apylinkės teismo sprendimu bei Statybos įstatymu, kuris numato, kad pastatytas statinys nugriaunamas, kai baigiasi laikinojo statinio naudojimo terminas.

Neringos savivaldybė primena, kad šie nameliai greta tako link centrinio Nidos paplūdimio, valstybinėje žemėje, neteisėtai stovėjo daugiau nei du dešimtmečius. Į asmenis, besinaudojančiais nameliais, dėl reikalavimo juos nukelti Neringos savivaldybė kreipėsi 2015-aisiais metais, vėliau pakartotinai – 2019-aisiais.

Kodėl būtent dabar?

Kodėl būtent dabar Neringos savivaldybės administracija ėmėsi veiksmų namelius pašalinti, nulėmė siekis rasti teisinį pagrindą jiems likti – Savivaldybės pakartotinį reikalavimą statinį nukelti apskundė asmuo, prisistatantis vieno iš penkių namelių savininku. 2022-aisiais metais balandžio 7 d. įsigaliojo Klaipėdos apylinkės teismo sprendimas: Neringos savivaldybės priešieškinys tenkintas visiškai, o namelio savininkas įpareigotas nugriauti (nukelti) laikiną statinį – prekybos kioską, esantį Nidos-Smiltynės pl. 7B, ir sutvarkyti teritoriją per 1 mėnesį nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo. Neįvykdžius šio įpareigojimo, tai leista padaryti Neringos savivaldybės administracijai savininkų lėšomis.

Ir vėliau buvo ieškoma būdų minimus kilnojamuosius statinius įteisinti, prašant Savivaldybės nesiimti aktyvių veiksmų – 2022 metų lapkričio mėnesį namelių valdytojai/naudotojai kreipėsi į Konstitucinį teismą, kuris 2023 m. sausio 11 d. šį klausimą atsisakė nagrinėti.

Dėl namelių ateities Neringos savivaldybės administracijoje įvyko ne vienas susitikimas su juose veiklą vykdžiusiais atstovais – šie asmenys buvo informuoti apie tai, kad ruošiantis 2024-ųjų vasaros sezonui bus organizuojami namelių nukėlimo darbai, susitikimų metu apkalbėtos ir alternatyvios vietos veiklai teikti.

Prašymą stabdyti darbus teismas atmetė

Neradus teisinio pagrindo nameliams likti ir jų valdytojams/naudotojams neįgyvendinus prašymo šiuos kilnojamuosius statinius nukelti, šiuos darbus ėmėsi organizuoti Neringos savivaldybė, viešųjų pirkimų būdu parinkusi darbų rangovą.

Savivaldybės administracijai šių metų sausio mėnesio pabaigoje pradėjus įgyvendinti namelių nukėlimo/nugriovimo darbus, vienas iš namelio valdytojų/naudotojų kreipėsi į Klaipėdos apylinkės teismą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, prašant laikinai uždrausti Neringos savivaldybės administracijai organizuoti ir vykdyti prekybos pastato, esančio Nidos-Smiltynės pl. 7 E, griovimo darbus  – šis prašymas buvo atmestas.

Trys nameliai buvo nukelti ir bus saugomi tris mėnesius.

Kokia teritorijos ateitis?

Sprendimą ar namelių vietoje galės atsirasti naujos prekybos ar paslaugų teikimo vietos, priims Neringos savivaldybės taryba.

Vienas namelis patenka į planuojamo Jūros terapijos centro teritoriją, kuriai šiandien yra rengiamas detalusis planas. Čia tokios paslaugos (iš kilnojamųjų statinių) – teikimas nenumatytas.

Neringos savivaldybės mero Dariaus Jasaičio iniciatyva yra rengiamas sprendimo projektas dėl teritorijos kitoje tako, vedančio į Nidos centrinį paplūdimį, pusėje. Šiuo sprendimo projektu siūloma Neringos savivaldybės prekybos ar paslaugų teikimo viešose vietose sąrašą ir schemas papildyti  paslaugų/ prekybos teikimo vietomis aptariamoje teritorijoje.

Būtent Neringos savivaldybės taryba ir priims sprendimą, ar tokias vietas numatyti, kokiomis sąlygomis vietų nuomos aukcionas galėtų būti vykdomas. O gal būt, priims sprendimą dėl kitokios teritorijos vizijos.

„Zuikio daržas“: statiniai nugriauti savavališkai

Savo ruožtu kavinės „Zuikio daržas“ atstovai viešojoje erdvėje teigė, kad nameliai pašalinti neteisėtai. Pasak jų, griovėjai nepateikė jokio teismo sprendimo, įpareigojančio statinius nugriauti.

„Korupcija ir gėda. (...) Griovimo pagrindas pagal savivaldybės nurodymą yra akivaizdžiai neteisėtas ir savavališkas“, – antradienį paskelbta „Zuikio daržo“ feisbuko paskyroje.