In memoriam Anicetai Krajinienei

autik
Joniškis
Etaplius Etaplius žurnalistas
Šaltinis:  Joniškio rajono savivaldybė

Prasidedant pavasario žydėjimui, Lietuva neteko išskirtinės asmenybės. Eidama 91-uosius metus mirė Lietuvos tautodailininkų sąjungos narė, tautodailininkė, tekstilininkė, žurnalistė, Joniškio literatų klubo „Audruvė“ įkūrėja, pirmosios Mykolo Arkangelo statulėlės laureatė, Joniškio garbės pilietė Aniceta Krajinienė.

A. Krajinienė gimė 1933 m. gegužės 23 d. Norgalvių kaime (Rietavo valsčius, Telšių apskritis). Baigusi Budrikių pradinę mokyklą, mokslus tęsė Rietavo vidurinėje mokykloje. Nuo 1957 m. studijavo Vilniaus universiteto istorijos ir filologijos fakultete žurnalistiką, bet dėl ligos V kurse studijas nutraukė. Dirbo Rietavo vaikų bibliotekos vedėja.

Nuo 1984 m. aktyviai dalyvavo tautodailės darbų parodose, rengė tautodailės ir rankdarbių parodas „Iš senolių skrynių“. 1988 m. tapo Lietuvos tautodailininkų sąjungos nare. Jos vadovavimo laikotarpiu tautodailininkų būrys išsiplėtė nuo kelių pradininkų iki pusės šimto narių. A. Krajinienės įžvalgumas ir aktyvumas rajono tautodailininkams atsivėrė didžiosios respublikinės parodų salės, suteikta galimybė būti matomiems bei žinomiems savo šalyje ir už jos ribų.

A. Krajinienės dirbinių pavyzdžių galima rasti spaudos leidiniuose, knygoje „Puošnios lietuviškos staltiesės“ Jos nerti, siuvinėti darbai yra pasiekę ne vieną užsienio šalį – Australiją, Švediją, Amerika, Japoniją, Kanarų salas ir kitus kraštus. Tautodailininkė yra išsiuvinėjusi ir nunėrusi ypatingo kruopštumo įvairiausių darbų – nuo heraldikos simbolių iki teniso rakečių ir kamuoliukų.
Įvairiuose A. Krajinienės straipsniuose, kurie publikuoti rajoninėje, regioninėje, respublikinėje spaudoje, aprašoma tautodailininkų kūryba, pabrėžiamas Joniškio krašto išskirtinumas ir tradicijos. A. Krajinienė 1976 m. įkūrė rajono literatų klubą „Audruvė“.

1996 m. išleido knygele „Originalios staltiesės“, 2009 m. – „Šaknys leidžia atžalas. Tautodailės raida Joniškio rajone“. 2003 m. A. Krajinienei įteikta respublikinė Kultūros ministerijos premija už būdingiausių mūsų krašto tautodailės, tradicinių amatų išsaugojimą ir perdavimą. 2006 m. suteiktas meno kūrėjo statusas.

2010 m. A. Krajinienei įteikta pirmoji Mykolo Arkangelo statulėlė už tradicinės kultūros puoselėjimą, nuopelnus etninei kultūrai ir Joniškio krašto garsinimą. 2017 m. birželio 29 d. Joniškio rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-167 už svarų indėlį į Joniškio krašto liaudies meno tradicijų puoselėjimą ir plėtrą, amatų tradicijų saugojimą ir Joniškio krašto garsinimą, Anicetai Krajinienei, Lietuvos tautodailininkų sąjungos narei, tautodailininkei buvo suteiktas Joniškio garbės piliečio vardas.

Laikas ne šiaip sau praeina. Jis negrąžinamai išsiveda žmones vis primindamas, kiek nedaug mums skirta, ir kokie turėtume būti vieni kitiems. Vis dėl to lieka prisiminimai, kuriuose susipina mūsų visų gyvenimai, nepasakyti žodžiai, nuveikti ir nepabaigti darbai… Joniškio krašto žmonės saugos garbės pilietės Anicetos Krajinienės šviesų atminimą ir brangins jos prasmingus darbus. 

Gedime kartu su velionės artimaisiais, bičiuliais, draugais, bendraminčiais, visa Lietuvos tautodailininkų bendruomene.

Joniškio rajono savivaldybė