Įgyvendintas projektas, skirtas SKU modelio plėtrai Šiaulių mieste

Šiauliai
Reporteris Skaistė Etaplius žurnalistas
Šaltinis:  Etaplius.lt

2019 m. gegužės-gruodžio mėn. Šiaulių valstybinė kolegija įgyvendino projektą „Šiaulių miesto mokinių socialinių kompetencijų ugdymo modelio informacinės sistemos sukūrimas“. Projektą finansavo Šiaulių miesto savivaldybė pagal Šiaulių miesto savivaldybės ir Šiaulių miesto teritorijoje veikiančių aukštųjų mokyklų bendradarbiavimo programą.

Nuo 2014 m. Šiaulių miesto bendrojo ugdymo mokyklose įgyvendinamas unikalus mokinių socialinių kompetencijų ugdymo (toliau – SKU) modelis, skirtas visoms įvairių tipų mokykloms, siekiančioms visuminio mokinių ugdymo. SKU sistema unikali tuo, kad įtraukia į ugdymo procesą tiesiogiai su ugdymu nesusijusias įmones, įstaigas, organizacijas, skatina socialinę atsakomybę, telkia ne tik mokyklos, bet ir vietos bendruomenes, kitas suinteresuotas šalis. SKU sistema skirta nuosekliam mokinių socialinės ir lyderystės kompetencijos ugdymui, profesiniam veiklinimui, skatina kūrybiškumą, altruizmą, savanorystę. Kiekvienas miesto moksleivis per mokslo metus privalo dalyvauti socialinėje - pilietinėje veikloje, kuri turi būti planuojama ir fiksuojama. Minėtas veiklas mokiniai gali atlikti pasitelkdami Šiaulių miesto socialinių partnerių tinklą, vienijantį 130 įvairių organizacijų, įmonių, įstaigų. Nuo 2017 m. SKU modelio veiklose dalyvauja ikimokyklinio ugdymo įstaigų vaikai.

2019 m. Šiaulių miesto savivaldybės Švietimo skyriaus iniciatyva pradėta kurti SKU modelio elektroninė apskaitos sistema. SKU modelio administratoriams iškilo poreikis sukurti vieningą informacinę sistemą, apimančią pagrindines modelio dalis – savanorystę, socialinę pilietinę veiklą ir profesinį veiklinimą bei atitinkančią Bendrojo duomenų apsaugos reglamento reikalavimus.

Spręsdami minėtą poreikį, Šiaulių valstybinės kolegijos Informatikos inžinerijos katedros dėstytojas Donatas Daugirdas ir programuotojas Vitas Marozas įgyvendino Šiaulių miesto savivaldybės Švietimo skyriaus darbuotojų užbrėžtus tikslus sukurdami SKUMISS – Socialinių kompetencijų ugdymo modelio informacinę sistemą. Sistema leidžia valdyti SKU veiklų planavimą, dalyvių registraciją bei ataskaitų teikimą reikalingais pjūviais. Itin svarbi sistemos funkcija – stebėti kiekvieno Šiaulių miesto mokinio socialinių kompetencijų ugdymo progresą.

Projekto metu sukurtos sistemos dėka SKU veiklos viešai matomos visų suinteresuotų grupių ir fiksuojamos viename kalendoriuje. Socialiniai partneriai gali paskelbti ugdymo veiklas savo organizacijose, mokyklų socialinės veiklos koordinatoriai gali registruoti mokinius.

Kiekviena suinteresuota šalis gali peržiūrėti reikalingas ataskaitas, pvz., konkretaus mokinio dalyvavimą profesiniame veiklinime ar socialinėje-pilietinėje veikloje. SKUMISS pagalba galima planuoti metines veiklas, analizuoti mokinių užimtumą bei dalyvavimą SKU veiklose.

Skaitmeninant SKU modelio procesus, lengvinamas mokyklų socialinių kompetencijų apskaitos vedimas bei Šiaulių miesto švietimo skyriaus darbuotojų SKU veiklų koordinavimas. Projekto rezultatai teikia tiesioginę naudą Šiaulių miesto mokiniams, jų tėvams, įmonėms, karjeros ugdytojams, mokytojams, mokyklų administracijoms bei Šiaulių miesto savivaldybės Švietimo skyriaus darbuotojams.

Remiamas turinys