Įgyvendinant plėtros planą: Savanoriškos veiklos įstatymo pakeitimai

2679_5277f5382cd8838e5eecf251b7a82b24
Lietuva
Irma Bagūnė Etaplius žurnalistas
Šaltinis:  Etaplius.LT

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, bendradarbiaudama su socialiniais partneriais, nevyriausybinėmis organizacijomis, mokslininkais ir kitais savanoriškos veiklos srityje dirbančiais asmenimis, atliko išsamią analizę dėl savanoriškos veiklos Lietuvoje. Šio tyrimo rezultatas – pasiūlymai pakeisti Savanoriškos Veiklos įstatymą, kuriuos jau patvirtino Vyriausybė ir tikimasi, kad juos ratifikuos ir Seimas.

Vienas iš pagrindinių pasiūlymų – didinti dalyvavimą ilgalaikėje savanoriškoje veikloje, siekiant kokybės, atitikimo savanorių bei organizacijų poreikiams ir teisinio reguliavimo derinimo su praktika. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Monika Navickienė teigia, kad šiuo metu dauguma savanorių yra jaunimas iki 24 metų, ir norima įtraukti į savanorystę įvairaus amžiaus žmones. Įstatymo pakeitimai turėtų padėti šiam tikslui pasiekti.

Prognozuojama, kad įgyvendinus teisės aktų pakeitimus, Lietuvoje savanoriaujančių žmonių skaičius iki 2030 m. padidės iki 22 proc. Palyginimui, 2019 m. tokie žmonės sudarė apie 14,6 proc., o 2021 m. – 16,3 proc. 2022 m. savanoriškose veiklose, skirtose padėti ukrainiečiams, dalyvavo 9 proc. visų Lietuvos gyventojų.

Ministrė Monika Navickienė pažymi, kad krizinėse situacijose tūkstančiai gyventojų skyrė savo laiką savanorystei, tačiau daugiausiai dalyvaujantys yra jaunimas. Todėl siekiama sujungti pastangas su nevyriausybinėmis organizacijomis ir mokslininkais, kad būtų parengtas projektas ir veiksmų planas, skatinantis įvairaus amžiaus žmones dalyvauti ilgalaikėse savanoriškose veiklose.

Vienas iš svarbiausių pasiūlymų – sukurti veiklos vadybos mechanizmą ilgalaikėje savanoriškoje veikloje. Siūloma, kad šią veiklą galėtų organizuoti tik koordinuojanti organizacija, kuri turėtų pagrindinį tikslą spręsti kylančius klausimus ir skatinti organizatorių tobulėjimą. Tai turėtų skatinti glaudesnį bendradarbiavimą tarp nevyriausybinių organizacijų ir vietos įstaigų, kurios dažnai organizuoja savanorišką veiklą regionuose.

Be to, siekiama sumažinti galimybes netinkamai naudoti savanorišką veiklą. Įsigaliojus pakeitimams, nebus leidžiama savanoriams tą pačią dieną dirbti pagal darbo sutartį arba prilyginti teisiniai santykiai, taip pat bus įteisinta galimybė avansu apmokėti su savanoriška veikla susijusias išlaidas, suteikiant galimybę nepasiturintiems žmonėms prisidėti finansiškai prie savanoriškų veiklų.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos siūlomos reformos siekia padaryti savanorišką veiklą prieinamesnę ir kokybiškesnę, skatindamos plačią visuomenę prisidėti prie socialinio bendrumo bei solidarumo. Įgyvendinant šias iniciatyvas, tikimasi sukurti palankias sąlygas skirtingo amžiaus ir socialinės padėties žmonėms tapti dalimi sparčiai augančios savanoriškos veiklos bendruomenės.