Molėtuose – Holokausto aukų minėjimo akcija „Mes prisimename“

Utena
Reporteris Monika Etaplius žurnalistas
Šaltinis:  Etaplius.lt

Kartu su visu pasauliu minime Tarptautinę Holokausto aukų dieną ir 75-ąsias Aušvico-Birkenau koncentracijos stovyklos kalinių išlaisvinimo metines. Šioje stovykloje buvo nužudyta daugiau nei 1 mln. žydų.

Molėtų rajono savivaldybė prisidėjo prie pasaulio žydų kongreso atminties iniciatyvos. Molėtų žydų sušaudymo vietoje į minėjimą susirinkę molėtiškiai žuvusius pagerbė tylos minute, Molėtų rajono savivaldybės vadovai prie paminklinio akmens padėjo gėlių, uždegė žvakutes. Kartu su molėtiškiais minėjime dalyvavo gidas Chaimas Bargmanas, p. Valdas Valiūnas ir prof. Aleksandras Vitkus.

LR Seimo sprendimu 2020-ieji paskelbti Vilniaus Gaono ir Lietuvos žydų istorijos metais. Seimo nutarime pabrėžiama, kad Lietuvos žydai yra neatskiriama mūsų visuomenės dalis dar nuo Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės laikų ir jų visuomenė reikšmingai prisidėjo prie Lietuvos valstybingumo, istorijos, kultūros ir mokslo raidos.