Gimnazistų susitikimas su Europos Parlamento nariu Juozu Oleku

Šiauliai
Jolanta Etaplius žurnalistas
Šaltinis:  Etaplius.lt

2023 m. kovo 31 d. Šiaulių Simono Daukanto gimnazijoje mokiniai dalyvavo susitikime su Europos Prlamento nariu Juozu Oleku. Ką tik sugrįžęs iš Briuselio ir apsilankęs mūsų gimnazijoje, svečias įvardijo kelias priežastis, kodėl Šiauliai jam artimas miestas: tai siejasi su jo kaip gydytojo mikrochirurgo darbu; vėliau dirbdamas Krašto apsaugos ministerijoje daug kartų lankėsi Šiaulių kariniame oro uoste; šiaulietis garsus teisininkas Kazimieras Venclauskis jam buvo socialinio teisingumo siekio pavyzdys.

Svečias papasakojo apie Europos Sąjungos atsiradimą. Tai sėkmingiausias taikos projektas, kuris atsirado pradėjus bendradarbiauti Prancūzijai, Vokietijai, Italijai ir įkūrus Anglių ir plieno bendriją, prie kurios prisijungė kitos šalys. Iš pramoninės bendrijos virto Europos Sąjunga. Tai ekonominis ir politinis projektas. Dabar Europos Parlamente yra 705 nariai, 11 lietuvių.

Svečias kalbėjo apie tris pagrindines Europos Sąjungos institucijas: Europos Parlamentą, Europos Komisiją, Vadovų tarybą. Europos Parlamento narius išrenka žmonės. Vadovų taryboje mūsų šaliai atstovauja Lietuvos prezidentas. Į Europos Komisiją kiekviena valstybė paskiria po vieną žmogų. Anksčiau mūsų šaliai atstovavo Vytenis Andriukaitis, dabar Virginijus Sinkevičius. Parlamentaras papasakojo, kaip veikia šios trys institucijos, kokiems klausimams dabartiniu metu skiria daugiausia dėmesio, kaip reikia susitarti. Taip pat buvo paminėta, kad Europos Sąjungoje yra svarbus daugiakultūriškumas ir daugiakalbiškumas. Oficialių kalbų yra 23. Kiekvienas gali kalbėti savo kalba, yra vertimai. Taip parodo demokratijos lygį, kad kiekvienas gali pasisakyti savo kalba. Taip pat minėjo, kad dažniausiai bendraujama anglų kalba. Mes Europos Sąjungoj ne išnykstame, o galime parodyti save.

Paskui parlamentaras atsakė į mokinių klausimus. Atsakydamas į klausimą „Kaip nuo medicinos perėjote prie politikos?“, Juozas Olekas įvardijo keletą dalykų. Pirma, jis gimė tremtyje, šeimoje, kuri nukentėjo nuo okupacijos. Mokykloje mokėsi vienos istorijos, namie kitos. Antra, senelis, kuris kalėjo Vorkutoje, sakė: „Daktaras yra daktaras. Tu padėsi žmonėms“. Iš tiesų operacijos, kurias atlikdavo dirbdamas daktaru, buvo unikalios. Trečia, Lietuvoje išgirdęs apie Persitvarkymo Sąjūdį, nusprendė įkurti Medikų sąjūdį. Vėliau teko pasirinkti tarp gydytojo darbo ir politikos. Tai buvo tikra pilietiškumo pamoka. Parengė Laima Malakauskienė, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja