Garsiausias Lietuvos partizanas Jonas Kadžionis – Bėda mini 95-erių metų jubiliejų

Anykščiai
Raimundo Kaminsko/LGGRTC nuotr.
Aldona Jakavonienė Etaplius žurnalistas
Šaltinis:  Pranešimas spaudai

2023 m. vasario 1 d. Anykščių Šv. apaštalo evangelisto Mato parapijos namuose vyko Laisvės premijos laureato, Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio partizano, Vyčio Kryžiaus ordino kavalieriaus, Jono Kadžionio-Bėdos 95-ojo gimtadienio minėjimas.

Renginyje dalyvavo Anykščių rajono savivaldybės meras Sigutis Obelevičius, Vyčio Kryžiaus ordino kavalierius, LLKS Algimanto apygardos partizanų ryšininkas ir rėmėjas dim. kpt. Gediminas Juozapas Dobkevičius, dim.mjr. Gediminas Reutas, antisovietinio pasipriešinimo dalyvis Zigmas Tamakauskas, LGGRTC istorikas, Lietuvos poitinių kalinių ir tremtinių sąjungos Anykščių filialo pirmininkas Gintaras Vaičiūnas, LK KASP Vyčio apygardos 5-osios rinktinės atstovai, Lietuvos laisvės kovotojų sąjungos atstovai ir kiti svečiai.

 

LGGRTC Strateginio vystymo ir komunikacijos skyriaus vyresnysis patarėjas dr. Raimundas Kaminskas pasveikino jubiliatą generalinio direktoriaus dr. Arūno Bubnio bei visos LGGRTC bendruomenės vardu ir įteikė prof.Algio Vyšniūno knygą „Lietuviai ypatinguose Kazachstano lageriuose 1948–1955 m.“

Pažymėtina, kad sausio 29 dieną 95-ojo gimtadienio sulaukęs iškilus Lietuvos sūnus Jonas Kadžionis-Bėda vardan Lietuvos laisvės ir Nepriklausomybės penkerius metus ginklu kovojo prieš okupantus bei vietinius kolaborantus, o po to 25 -erius metus praleido sovietiniuose lageriuose.