Komentaras. Eu­ro­pa iš­si­va­da­vo nuo Bu­čos efek­to?

Komentaras. Eu­ro­pa iš­si­va­da­vo nuo Bu­čos efek­to?
Šiauliai
Bučos miesto tarybos nuotr.
Monika Šlekonytė Etaplius žurnalistas
Šaltinis:  Etaplius.lt

Kaž­ka­da ruoš­da­ma­sis taip ir neį­vy­ku­siam (taip bū­na žur­na­lis­to gy­ve­ni­me) in­ter­viu su įžy­miuo­ju ita­lų se­mio­ti­ku, mąs­ty­to­ju ir fan­tas­tiš­kų kny­gų au­to­riu­mi Um­ber­tu Eku (it. Um­ber­to Eco), per­skai­čiau jo „Pen­kis esė eti­kos te­mo­mis“ (is­pa­nų laik­raš­ty­je „El Pais“).