Erasmus+ projektų nauda mokyklos bendruomenei

Erasmus+ projektų nauda mokyklos bendruomenei
Šiauliai
Etaplius.lt Etaplius žurnalistas
Šaltinis:  Etaplius.LT

Vaikščiojate mieste, miestelyje, o gal lankotės kokioje nors istorinėje vietovėje ir matote 15-20 paauglių grupelę su mokytojais, besišnekučiuojančiais keliomis užsienio kalbomis, ir pagalvojate, kad tai greičiausiai pagal Erasmus+ programą atvykę svečiai. Taip nusprendžiate todėl, kad Erasmus+ projektai jau tapo neatsiejama kasdienybės dalis šių dienų mokyklos gyvenime. Mes nuolat skaitome spaudoje, internetinėje erdvėje apie mokinių išvykas į užsienio šalis, jų patirtis svečiose mokyklose, matome begales nuotraukų su besišypsančiais veidais. Turbūt sunkiai rastume Lietuvoje mokyklą ar darželį, kuris nei karto nebūtų įgyvendinęs Erasmus+ projekto, o kai kurios švietimo institucijos vienu metu vykdo net kelis projektus vienu metu. Tai kuo gi taip vilioja ir traukia ši programa mokyklų bendruomenes?

Į šį klausimą ieškojo atsakymų Erasmus+ mokyklinių partnerysčių projekto „FRIENDSHIP DAYS“ dalyviai ir svečiai baigiamojoje konferencijoje „Erasmus+ projektų nauda mokyklos bendruomenei“ (“Benefits of Erasmus+ Projects for the School Community“), kuri vyko šių metų spalio 18 dieną. Nuotoliniame renginyje dalyvavo projekto partneriai: TVF Spor Lisesi, Ankara, Turkija; Zespol Szkol Elektronicznych i Informatycznych, Sosnowiec, Lenkija; SUGS Gimnazija Orce Nikolov, Skopje, Šiaurės Makedonija ir Šiaulių Juliaus Janonio gimnazijos projektinė grupė. Savo pranešimus skaitė ir konferencijos svečiai (Vaida Bernikienė, Šiaulių „Juventos“ progimnazijos anglų kalbos mokytoja; mokiniai iš Ogólnokształcące in Małogoszcz licėjaus, Lenkija; Ilarija Dimulova, buvusi Orce Nikolov gimnazijos mokinė, Š. Makedonija; Gökben Sağnak, anglų kalbos mokytoja iš Kirami Refia Alemdaroğlu Anatolian licėjaus, Turkija ir Tuğçe Uyar, PricewaterhouseCoopers_PwC projektų vadovė, Turkija).

Tiek konferencijos veiklos, tiek svečių pranešimai turėjo keletą tikslų – išsiaiškinti ir pabrėžti projektų teikiamą naudą kiekvienam bendruomenės nariui, paskatinti mokinius ir toliau dalyvauti šioje programoje netgi ir pabaigus mokyklą, o taip pat apibendrinti ir įsivertinti projekto „FRIENDSHIPDAYS“ veiklas, pasiektus rezultatus ir jų įtaką tolimesniam dalyvių gyvenimui. Renginio metu buvo pristatyti trumpi video filmukai, kuriuose mokytojai, mokiniai, jų tėveliai, broliai ir seserys išsakė savo nuomones apie projekto naudą, ką projektas pakeitė jų gyvenimuose. Dalyviai taip pat galėjo pasidalinti savo įžvalgomis atskirose grupelėse apibendrindami svarbiausius pokyčius ir konferencijos pabaigoje užtvirtindami tai atsakant į klausimus Mentimeter programėlėje.

 

Apibendrinus projekto dalyvių ir svečių pasisakymus, pokalbius grupėse, jų atsakymus į klausimus būtų galima išskirti keletą pagrindinių Erasmus+ programos teikiamų privalumų. Vienas iš dažniausiai minimų pliusų yra tai, kad mokiniai ir mokytojai turi galimybę keliauti. Kelionės padeda pažinti kitų tautybių, rasių žmones, jų kultūrą, religiją, vertybes. Toks mokymosi ir pažinimo būdas ypač tiko projektui „FRIENDSHIP DAYS“, nes jo tikslas buvo užkirsti kelią patyčioms, kurios kyla dažniausiai dėl kultūrinių, rasinių, religinių skirtumų. Susipažinimas su kitų šalių tradicijomis, šokiais, dainomis, tradicine virtuve per kultūrinių mainų vakarėlius padėjo projekto dalyviams plėsti tolerancijos ribas. Net 81% dalyvavusių apklausoje pažymėjo, kad projektas suteikė naujų žinių ir praplėtė pasaulėžiūrą, padėjo susirasti naujų draugų, su kuriais dauguma dalyvių ir toliau palaiko draugiškus ryšius.

Kitas svarbus dalyvavimo programoje privalumas – mokymo ir mokymosi procesas tapo įdomesnis. Mokiniai ne tik tobulino anglų kalbos įgūdžius, bet dalyvaudami įvairiose veiklose plėtė komunikavimo, pažinimo, iniciatyvumo ir kūrybingumo kompetencijas. Per tris projekto vykdymo metus mokiniai turėjo galimybę dalyvauti apvaliojo stalo diskusijoje, paruošti vaidinimus Forum teatrui, kūrė projekto logotipus, plakatus, video pristatymuose pasakojo apie savo mokyklas, miestus ir šalis, galėjo parodyti sugebėjimus orientuotis svetimame mieste dalyvaudami „Olympic Challenge“ orientavimosi varžybose, dalyvauti draugiškose rankinio ir estafečių varžybose, išbandyti jėgas žaidžiant populiarųjį stalo žaidimą „Mangala“, šaudyti iš lanko, išbandyti jėgas irklavime Eymir ežere Turkijoje. 84% dalyvių pažymėjo, kad projekto veiklos buvo naudingos ir tikslingos. Trečiasis, bet tikrai nemažiau svarbus Erasmus+ projekto indėlis į dalyvių gyvenimus – tai asmeninis pokytis. Tiek patys mokiniai, tiek jų tėvai ir kiti artimieji pabrėžė, kad dalyvavimas projekte padėjo sustiprinti pasitikėjimą savo jėgomis, paskatino labiau atsiverti, drąsiau išsakyti savo nuomonę, bendrauti su bendraamžiais, nugalėti įvairias asmenines baimes, lengviau susidoroti su naujais iššukiais, o taip pat pažvelgti į patyčių problemą iš įvairių pusių.

 

Nors vykdant projektą teko įveikti nemažai iššūkių, tokių kaip COVID-19 pandemiją, veiklas per nuotolį, pirmąsias keliones su skiepų pasais ir baime užsikrėsti virusu svečioje šalyje bei karo grėsmes,
projekto komandos nenuilstamai dirbo, kad projekto tikslai būtų pasiekti. Mokiniai gavo žinias apie bendraamžių patyčias ir kaip kovoti su jomis, be to jie dirbdami kartu ieškojo efektyvių būdų, kaip
joms užkirsti kelią. Mokiniai plėtė akiratį, ugdė vertybes ir plėtė emocinį intelektą. Taip pat dalyviai tobulino bendravimo įgūdžius per sportą ir meną.

Norėtųsi straipsnį pabaigti Heather Stillufsen žodžiais: „Kartais tai, kas atrodo pabaiga, yra tik nauja pradžia...“, ir tikėtis, kad projektas „FRIENDSHIP DAYS“ paliko žymę kiekvieno dalyvio širdyje ir ateityje skatins kiekvieną toliau dalyvauti Erasmus+ programoje.

Projektą Šiaulių Juliaus Janonio gimnazijoje vykdė ir koordinavo anglų kalbos mokytoja Rasa Šimkevičienė ir kūno kultūros mokytoja Irena Vidžiūnienė.

Šis projektas bendrai finansuojamas pagal Europos Sąjungos programą Erasmus+. Šis straipsnis atspindi tik autorių požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.

Reklama