Elektrėnuose statoma katilinė padės sumažinti šilumos kainas

Elektrėnai
Freepik.com nuotr.
Etaplius.lt Etaplius žurnalistas
Šaltinis:  Elektrėnų savivaldybės inf.

Pranešimas apie naujai statomą katilinę Koplyčios gatvėje sulaukė daug visuomenės reakcijų ir klausimų. Elektrėnų savivaldybė siekia, kad visuomenė nebūtų klaidinama suinteresuotų asmenų, todėl pateikia oficialią specialistų parengtą informaciją, padėsiančią žmonėms teisingai suprasti esamą situaciją.

Įrengiant katilinę, kurios vieta numatyta Elektrėnų mieste Koplyčios gatvėje, siekiama, kad savivaldybė nebūtų priklausoma nuo vieno monopolinio šilumos tiekėjo ir jo diktuojamų šilumos kainų.  Katilinės lems mažesnes šilumos ir karšto vandens kainas Elektrėnų ir Vievio gyventojams bei prisidės prie energetinio saugumo ir žaliojo kurso plėtros.

Sklypas katilinės vietai buvo parinktas iš trijų galimų variantų. Sklypas, kuriame bus įrengta katilinė, turi būti valstybinėje žemėje, žemės naudojimo paskirtis – susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorija, šalia turi eiti šilumos trasa, jungianti Elektrėnų ir Vievio miestus. Ekspertams (,,Nomine Consult“, UAB) atlikus oro taršos ir triukšmo sklaidos vertinimą, buvo nuspręsta katilinę įrengti sklype, esančiame Koplyčios gatvėje, kuris buvo tinkamiausias pagal keliamus reikalavimus.

Naujai įrengtoje katilinėje šiluma bus gaminama iš atsinaujinančių energijos išteklių, naudojamas kuras – kieta biomasė (mediena).

Katilinės įrengimas oro taršai, eismui, saugumui įtakos neturės. Biokuras į katilinę bus vežamas kas antrą dieną dviem sunkvežimiais po vieną reisą per dieną. Toks intervalas pasirinktas dėl to, kad nebūtų statoma didelių sandėliavimo aikštelių, taip bus išvengta vizualinės taršos.

Viešojoje erdvėje buvo keliami šie klausimai:

Kodėl nėra šilumos tinklų studijos?

Studija yra. Su ja susipažinti galima kreipiantis į Elektrėnų savivaldybės administraciją.

Kaip nauja katilinė konkuruos su jau esama, jei šilumos kainas nustato VERT?

Naujos katilinės atsiradimas mažins iškastinio kuro naudojimą. Monopolinės įmonės ,,Ignitis“ katilas yra 20 MW, minimalus darbinis režimas yra 3 MW. Vasaros metu monopolinės įmonės gamina šilumą gariniais katilais, kurie yra 10 kartų brangesni už termofikacinius katilus. Dujų kaina ir amortizaciniai garinio katilo atskaitymai įtraukiami į šilumos kainą. „Elektrėnų komunalinis ūkis“ kiekvieną mėnesį šilumą perka ,,Baltpool“ biržoje, todėl tikimasi, kad naujos katilinės kaina bus mažesnė nei monopolinių įmonių. VERT nustato maksimalias kainas ir, jei nebūtų ,,Baltpool“ biržos bei nustatytų kiekvieno mėnesio palyginamųjų kainų, tai ir dabar monopolinių įmonių sąskaitos būtų daug didesnės.

Kam reikia dviejų biokuro katilinių Elektrėnuose? Kaip tai padės sumažinti šilumos kainas?

Antra katilinė padidins konkurenciją, kuri lems kainų mažėjimą. Konkurencija bus tarp trijų gamintojų, o Elektrėnų savivaldybė aukcione šilumą pirks mažiausia kaina. Taip pat „Elektrėnų komunalinio ūkio“ šilumos nuostoliai vasarą sumažės, jei tiekimas vyks iš naujos katilinės, nes nebus naudojama nerenovuota trasa nuo ,,Igničio“ iki tilto (700 metrų).

Kokią įtaką katilinė darys aplinkos taršai gyvenamiesiems namams?

Savivaldybės užsakymu buvo parengti aplinkos oro taršos ir triukšmo sklaidos vertinimai. Pagal atliktų vertinimų duomenis, visais analizuojamais atvejais – A, B ir C alternatyvos – teršalų ribinės vertės nebus viršijamos nei sklypo ribose, nei už jų. Triukšmo sklaidos A, B ir C alternatyvų vertinimų metu nustatyta, kad esami transporto srautai šalia artimiausių gyvenamųjų namų aplinkos dienos metu neviršija didžiausios leidžiamos ribinės triukšmo vertės, kuri taikoma gyvenamųjų pastatų (namų) ir visuomeninės paskirties pastatų aplinkoje pagal HN33:2011 1 lentelės 3 punktą. ,,Lyginamoji alternatyvų analizė rodo, kad oro taršos požiūriu visos trys: A, B ir C alternatyvos yra panašios ir esminių skirtumų neturi.“( tai ištrauka iš vertinimo). Artimiausias vienbutis gyvenamasis namas yra už 100 metrų, daugiabutis – už 300 m. Šie atstumai nepažeidžia teisės normų. Galimos taršos ir triukšmo rodikliai neviršija normų.

Kokie yra pagrindiniai kriterijai, pagal kuriuos buvo renkamas sklypas katilinei?

Įvertinus gautas išvadas, pagrindinis motyvas – ekonominis – esamo magistralinio šilumos tinklo artumas ir katilinės leidžiamas atstumas: kuo arčiau magistralinis tinklas ir katilinė prie jo, tuo ekonomiškai naudingesnis variantas tiek statybai, tiek būsimai šilumos kainai. Mažesni šilumos nuostoliai lemia mažesnę kainą. Kiti kriterijai: tinkama susisiekimo infrastruktūra, geografinė padėtis ir kt.

Ar Savivaldybė per pastaruosius metus nagrinėjo biokuro rinką ir kainų pokyčius, biokuro prieinamumą?

Elektrėnų savivaldybė inicijavo žemės sklypo nuomą su specialiosiomis sąlygomis. Nuomininkas, išsinuomojęs žemės sklypą, jame turi pastatyti katilinę, kuri šiluminę energiją gamins iš atsinaujinančių energijos išteklių. Pagaminta energija bus tiekiama į savivaldybės šilumos tinklus, todėl visas rizikas dėl kuro tiekimo prisiima katilinės savininkas.

5 KW katilinė neaprūpins Elektrėnų miesto, tai kam ji bus skirta?

5 MW galios katilinė gali aprūpinti Elektrėnų ir Vievio miestus šiluma, kuri būtų skirta karštam vandeniui ruošti. Taip pat tai būtų rezervinė katilinė esant nenumatytiems atvejams, katilinės galia galėtų užtikrinti šilumos tiekimą Vievio miestui.