EcoSTEAM e. mokymosi koncepcija – orientyras STEAM pedagogams

5G8A6854
Šiauliai
Etaplius.lt Etaplius žurnalistas
Šaltinis:  Etaplius.lt

„EcoSTEAM Development“ yra „Erasmus+“ strateginių partnerysčių finansuojamas projektas, kurį koordinuoja Šiaulių universitetinė gimnazija. Juo siekiama suteikti daugiau žinių apie STEAM ugdymo metodus, atskleisti jų veiksmingumą vykdant patirtines mokymosi veiklas ir įgyvendinant projektus, didinančius mokinių aplinkosauginį sąmoningumą aplinkos tvarumo ir klimato kaitos padarinių švelninimo srityje. Be to, šis novatoriškas projektas skatina jaunų žmonių domėjimąsi mokslu, ugdo jų mokslinį pilietiškumą, supažindina su STEAM profesijų spektru ir sudaro galimybes ateityje įsidarbinti STEAM srityse ES.

EcoSTEAM Development“ projektu siekiama stiprinti STEAM švietimo tinklus Europoje: jame dalyvauja ekspertai iš Kipro, Lietuvos, Šiaurės Makedonijos ir Turkijos. Intensyvus bendradarbiavimas numatomas vykdant būsimos STEAM veiklos bandomuosius projektus, analizuojant jų poveikį mokinių rezultatams, įvertinant STEAM švietimo, apimančio aplinkosauginį sąmoningumą, poveikį. Numatomi bandomieji projektai yra praktinė išraiška pastangų, kuriomis siekiama spręsti bendras pasaulines švietimo, socialines, aplinkosaugos problemas bei ugdyti ekologiškai ir moksliškai išprususius ateities piliečius.

Planuota, kad projekto „EcoSTEAM Development“ metu tarptautinė komanda parengs STEAM metodiką, susijusią su ekologiniu raštingumu, tinkančią formaliajam ir neformaliajam ugdymui, ir sukurs tris ilgalaikius intelektinius produktus: mokymo koncepciją, mokymo medžiagą ir praktinį vadovą.

Šiandien „EcoSTEAM Development“ komanda džiaugiasi galėdama paskelbti apie pirmojo savo darbo pabaigą: EcoSTEAM e. mokymosi koncepciją. Po metus trukusio kūrimo etapo švietimo tyrėjai, mokymo programų kūrėjai ir STEAM pedagogai kartu parengė išsamų mokymo kursą, skirtą STEAM pedagogams. Šiuo kursu siekiama suteikti formaliojo ir neformaliojo ugdymo STEAM specialistams esminių įgūdžių ir žinių, kaip ugdyti vidurinių mokyklų mokinių aplinkosauginį sąmoningumą pasitelkiant STEAM metodus ir pedagogiką.

Galiausiai e. mokymosi koncepcijos mokymo kurso turinio aprėptimi siekiama padėti pedagogams numatyti novatoriškas ugdomosios STEAM veiklos kryptis ir inicijuoti projektus, kurie didintų mokinių susidomėjimą mokslinėmis temomis, būsimomis studijomis ir įsidarbinimo galimybėmis srityse, susijusiose su STEAM.

Remdamiesi įžvalgomis, gautomis iš daugiau nei 120 mokslinių straipsnių ir įvairių seminarų refleksijų, projekto partneriai kruopščiai parengė keturis mokymosi modulius, apimančius įvairias didaktines gaires, kokybės rodiklius ir vertinimo strategijas. Keturios pagrindinės sukurtų modulių teminės sritys yra šios:

mokymo(si) ir ugdymo STEAM srityje pagrindai,

aplinkosauginio sąmoningumo ir ekologinio raštingumo integravimas ir ugdymas per STEAM,

STEAM pedagogų praktikos bendruomenių skatinimas,

ateities STEAM specialistų ugdymas – nuo teorijos iki praktikos.

EcoSTEAM e. mokymosi koncepcija yra STEAM pedagogams vertingas šaltinis, suteikiantis esminį supratimą, kaip integruoti aplinkosaugos idėjas į mokymo praktiką, pasitelkiant itin patrauklią ir kūrybišką STEAM veiklą. EcoSTEAM komanda siekia daryti teigiamą poveikį Europos STEAM švietimo tinklams.

Norėdami susipažinti su EcoSTEAM e. mokymosi koncepcija ir gauti naujausią informaciją apie būsimus mūsų siekius, apsilankykite mūsų interneto svetainėje čia.

 

Reklama