Diskusijos tarptautinėje konferencijoje „Socialinė gerovė tarpdisciplininiu požiūriu: įgalinimas, lygybė, įtrauktis“ – paskata naujiems tyrimams

Šiauliai
Zenonas Ripinskis Etaplius žurnalistas
Šaltinis:  Etaplius.lt

Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos Edukologijos institutas kartu su mokslininkais iš  Vechtos universiteto (Vokietija), Oslo Metropoliteno universiteto (Norvegija), Žironos universiteto (Ispanija) ir Atvirojo tarptautinio žmogiškųjų išteklių universiteto „Ukraina“ (Ukraina) surengė 10-ąją tarptautinę  mokslinę konferenciją „Socialinė gerovė tarpdisciplininiu požiūriu: įgalinimas, lygybė, įtrauktis“ (Social Welfare: Interdisciplinary Approach: Empowerment, Equality, Inclusion). Tai vienas didžiausių VU Šiaulių akademijos Edukologijos instituto šių metų mokslo renginių.

Ši mokslinė konferencija buvo skirta pristatyti  tarpdisciplininių tyrimų įvairovę nacionaliniu ir tarptautiniu lygmenimis, siekiant žmonių įgalinimo, lygybės ir įtraukties.

Nuotoliniu būdu vykusioje plenarinėje sesijoje pranešimus skaitė mokslininkai iš Lietuvos, JAV, Ispanijos, Norvegijos ir Ukrainos – Vilniaus universiteto prof. dr. Dainius Pūras („Veiksmingos psichikos sveikatos priežiūros  principai ir jų įgyvendinimo iššūkiai bei galimybės“, Žironos universiteto mokslininkai prof. dr. Jordi Colomer Feliu, prof. dr. Dolors Cañabate Ortiz („Bendradarbiavimu grįsti psichomotorinio ugdymo iššūkiai, siekiant sumažinti lyčių skirtumus ir nelygybę ikimokyklinio ir pradinio ugdymo įstaigose“), H. S. Kostiuko psichologijos instituto ir Ukrainos nacionalinės ugdymo mokslų akademijos prof. dr. L. Serdiukas ir Atvirojo tarptautinio žmogiškųjų išteklių universiteto „Ukraina“ prof. dr. S. Adyrchaevas („Studentų, turinčių negalę, profesiniai motyvacijos veiksniai“) ir mokslininkė iš Norvegijos dr. Ieva Kuginytė-Arlauskienė („Emigrantų šeimų, auginančių vaikus turinčius negalę, patirtys Norvegijos mokyklose: įtraukaus ugdymo kontekstas“).

Įvairių sričių mokslininkai, tyrėjai ir specialistai turėjo galimybę pasidalinti savo mokslinių tyrimų rezultatais, teorinėmis įžvalgomis bei socialine, švietimo praktika su kolegomis ir akademine bendruomene keturiose sekcijose: „Įtrauktis ir lygybė švietime“, „Bendruomeninių paslaugų plėtra ir inovacijos kaip socialinės įtraukties ir lygybės didinimas“, „Biopsichosocialinė gerovė kintančiame pasaulyje (Covid-19 situacijos kontekstas) ir „Socialinės, edukacinės inovacijos įgalinimui, lygybei ir įtraukčiai“. Iš viso teminėse sekcijose buvo perskaitytas 21 pranešimas.

Lapkričio 26 d. buvo surengti trys seminarai, kuriuos vedė patyrę mokslininkai ir praktikai iš Vokietijos – Vechtos universiteto prof. dr. Kai Koch, Lara Koliusis („Chorinis dainavimas socialiniame darbe: dainavimas laisvės atėmimo vietose“), Turkijos – Sakarya universiteto dr. Özlem Gümüskaya („Sąmoningumas ir specialusis ugdymas“) ir JAV – Nebraskos universiteto Omahoje prof. dr. Philip D. Nordness („Inkliuzija ir lygybė švietime“).

Tarptautinę konferenciją „Socialinė gerovė tarpdisciplininiu požiūriu: įgalinimas, lygybė, įtrauktis“ apibendrinę VU Šiaulių akademijos Edukologijos instituto mokslininkai pažymėjo, jog konferencijoje pateiktomis temomis vyko gana aštrios, tačiau labai naudingos diskusijos. Konferencijos organizacinio komiteto narys prof. dr. Remigijus Bubnys, apibendrindamas  pažymėjo, jog socialinė gerovė, pirmiausia, yra kiekvieno balso girdėjimas. „Ypač svarbus yra mūsų dalyvavimas priimant inovacijas, pokyčius, įveikiant iššūkius, pasirengimas ugdyti kompetencijas ir gebėjimus pakeisti nuostatas į socialinę gerovę. Tam, be abejo, padeda bendradarbiavimas, pagarba, laimės išgyvenimas sau ir kitiems, padedantis pajausti save ir kitus. Konferencija parodė – tiek socialinės politikos srityje, tiek medicinos srityje tie patys dalykai, apie kuriuos kalbėta konferencijoje, yra vienodai reikšmingi ir aktualūs“, – pažymėjo prof. dr. R. Bubnys.

Konferencijos mokslinė vadovė, VU Šiaulių akademijos prof. dr. Liuda Radzevičienė, teigė, jog akivaizdu, kad pareinama prie visiškai naujų demencijų švietime, socialiniame darbe. „Ši konferencija davė labai daug idėjų, minčių tolesniems apmąstymams, naujiems tyrimams ir įžvalgoms, kuriomis remiantis galės būti kuriama socialinė gerovė ateičiai. O ta ateitis jau yra čia ir dabar. Svarbu visiems kartu ieškoti tiesiausių kelių socialinės gerovės link“, – apibendrindama konferenciją kalbėjo prof. dr. L. Radzevičienė.

Konferencijos dalyvius pasveikino Vilniaus universiteto (VU) rektorius prof. dr. Rimvydas Petrauskas, VU Šiaulių akademijos direktorė prof. dr. Renata Bilbokaitė ir Šiaulių miesto meras Artūras Visockas.