De­tek­ty­vas dėl stul­pų: ža­la pa­da­ry­ta, sa­vi­nin­ko nė­ra

De­tek­ty­vas dėl stul­pų: ža­la pa­da­ry­ta, sa­vi­nin­ko nė­ra
Šiauliai
Va­sa­rio 8-osios pa­va­ka­rę iš aikš­te­lės, esan­čios Šiau­liuo­se, Ser­ben­tų g. 117, iš­va­žia­vo au­to­mo­bi­lis „Dod­ge Du­ran­go“. Stai­ga už au­to­mo­bi­lio nu­vir­to du be­to­ni­niai stul­pai, ku­rių ka­be­liai ap­ga­di­no vi­są au­to­mo­bi­lio kė­bu­lą. (Ine­tos Ka­če­naus­kie­nės ar­chy­vo nuo­tr.)
Monika Šlekonytė Etaplius žurnalistas
Šaltinis:  Etaplius.lt

„Nie­kas nie­ko nie­kam nie­ką nė su nie­kuo nie­ka­da“, – sma­gią dai­ną dai­na­vo Vy­tau­tas Ker­na­gis. V. J. (pa­var­dė re­dak­ci­jai ži­no­ma, – aut. pa­st.) ga­li dai­nuo­ti ana­lo­giš­ką dai­ną, tik jai vi­siš­kai ne­sma­gu. Ant mo­ters au­to­mo­bi­lio, ku­rį vai­ra­vo jos sū­nus, Šiau­liuo­se už­vir­to ir ma­ši­ną ap­ga­di­no se­ni be­to­ni­niai stul­pai. Mies­to šei­mi­nin­kė – Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bė – kra­to­si ža­los at­ly­gi­ni­mo, mo­ty­vuo­da­ma, kad ža­lą tu­ri at­ly­gin­ti stul­pų sa­vi­nin­kas. O stul­pų sa­vi­nin­kų, anot mo­ters, pri­va­lan­čių at­ly­gin­ti ža­lą, Šiau­lių sa­vi­val­dy­bė net ne­ban­do ieš­ko­ti.
 

Žala – kone 3 tūkst. Eur

„Šiaulių miesto savivaldybė neneigia, kad dviejų nuvirtusių stulpų vieta tikrai yra Šiaulių miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančioje Serbentų gatvėje. Tačiau kas pašalino stulpus nuo važiuojamosios kelio dalies – nežino. To nežino ir įvykį tyręs policijos komisariatas. Beje, stulpai lyg šiol mėtosi ant valstybinės žemės sklypo Serbentų g. 117 žolyno“, – komentuoja advokatė Ineta Kačenauskienė, į kurią kreipėsi apgadinto automobilio savininkai, siekdami teismo keliu surasti kaltininką ir atgauti patirtą žalą.

Nelaimė nutiko šiemet, vasario 8-osios pavakarę. 18 val. 37 min. iš aikštelės, esančios Šiauliuose, Serbentų g. 117, išvažiavo automobilis „Dodge Durango“ ir iš Serbentų g. pasisuko Pramonės g. link. Staiga vairuotojas išgirdo keistą garsą, kažkas sukibirkščiavo, o stabdant mašiną, pamatė, kaip už automobilio iš dešinės kelkraščio pusės nuvirto du betoniniai stulpai. Stulpų kabeliai apgadino visą automobilio kėbulą – variklio dangtį, veidrodėlį, duris, užpakalinį bamperį ir kt.

Vairuotojas iš karto paskambino Bendruoju pagalbos telefonu. Atvykę policijos pareigūnai įvykį užfiksavo, sudarė įvykio schemą, pradėjo tyrimą, o vairuotojui įteikė pažymą draudimo bendrovei. Pareigūnai taip pat pradėjo aiškintis, kam priklauso stulpai, tačiau savininkų rasti jiems nepavyko.

Pareigūnai kreipėsi į ESO ir Šiaulių savivaldybę, Savivaldybės įmonę UAB „Šiaulių gatvių apšvietimas“, „Regitrą“, esančią šalia aikštelės, UAB „Šiaulių ryšių objektų statyba“, inžinerinių tinklų statytojus ir dar kelias įmones, įsikūrusias šalia eismo įvykio vietos, klausdami, ar nenaudojami stulpai priklauso jų įmonėms. Paaiškėjo, kad stulpai savininko visiškai neturi – visų įmonių atstovai nurodė, kad seni stulpai jiems nepriklauso.

Ant stulpų nebuvo jokių identifikacinių užrašų ar numerių, išskyrus
VĮ „Regitros“ ženklo nuorodą su rodykle į dešinę, tad liko neaišku, kas turi atlyginti beveik 3 tūkst. Eur žalą automobilio savininkui. Automobilis KASKO draudimu nedraustas.

Policijos pareigūnai rekomendavo mašinos savininkui dėl įvykio metu patirtos žalos ginti teises civilinio proceso tvarka – kreiptis į teismą. Taip pat policijos pareigūnai nustatė, kad už Šiaulių miesto gatvių statinius atsakinga Šiaulių miesto savivaldybė – miesto šeimininkė. Draudimo bendrovė taip pat nurodė, kad stulpų savininkė – Šiaulių miesto savivaldybė.

Stulpų savininkų niekas neieško

Ieškovas kreipėsi į teismą, tačiau advokatei I. Kačenauskienei, kuri kreipėsi į Savivaldybę dėl žalos atlyginimo klientui, Savivaldybė atsakė, kad stulpai Savivaldybei nepriklauso – jos turto balanse šių stulpų nėra.

Pasak advokatės, Savivaldybė pateikė atsakymą, kad žalos neatlygins, nes stulpai ne jos.

„Nekilnojamojo turto registro duomenimis, 1,5485 ha žemės sklypas Serbentų g. 117, Šiauliuose, kuriame ir stovėjo nežinia nuo kada nedemontuoti gelžbetoniniai stulpai, priklauso Lietuvos Respublikai, kurį valstybinės žemės patikėjimo teise valdo Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos. Dar 1996 m. apskrities valdytojo įsakymu žemės sklypui buvo nustatytas 0,01 ha servitutas – teisė įrengti ir aptarnauti komunikacijas, melioracijos įrenginius. NŽT Šiaulių skyrius atsakymo į paklausimą dar nepateikė, bet tiek policijos komisariato, tyrusio įvykį, tiek draudimo bendrovės, kurioje įvykio metu buvo apdrausta transporto priemonė privalomuoju civilinės atsakomybės draudimu, tiek NŽT Šiaulių skyriaus teisininkų vertinimu, kol kas išsakytu žodžiu, žalą žmogui turi atlyginti miesto šeimininkė – Šiaulių miesto savivaldybė“, – komentuoja advokatė.

Kol kas nukentėjusysis teisybę bando rasti teisme ir ieško detektyvinės istorijos atomazgos. Laimei, sveikas ir gyvas, nors iki rimtos nelaimės buvo labai nedaug...

Savivaldybė: „Stulpas Savivaldybei nepriklauso“

Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio ir aplinkos skyriaus vedėja Eglė Bružienė informavo, kad, Nekilnojamojo turto registro duomenimis, Serbentų g. atkarpoje nuo Pramonės g. iki Serbentų g. tęsinio yra įregistruoti Šiaulių miesto savivaldybės administracijos vardu šie statiniai: kelias (gatvė) – pravažiavimo gatvė šalia Serbentų g. ir lietaus nuotekų tinklai.

Gatvių raudonosiose linijose ir (ar) žemės sklype, ir (ar) valstybinėje žemėje gali būti įrengti inžineriniai tinklai: kaip vandentiekio nuotekų tinklai, ryšių tinklai, elektros tinklai, dujotiekio tinklai, kurie nuosavybės teise Šiaulių miesto savivaldybės administracijai nepriklauso ir Savivaldybė nėra atsakinga už šių tinklų priežiūrą ir eksploataciją.

„Šioje atkarpoje gatvės apšvietimo stulpų nėra ir šis stulpas Savivaldybei nepriklauso. Duomenų apie savininką neturime“, – atsakė E. Bružienė.

Redakcija rekomenduoja