Daugiausiai į Druskininkus atvykusių ukrainiečių mokosi Viečiūnų progimnazijoje

Druskininkai
Etaplius.LT Etaplius žurnalistas
Šaltinis:  Druskininkų savivaldybė

Praėjusių metų pradžioje, prasidėjus karo veiksmams Ukrainoje, į Druskininkus atvyko 600 ukrainiečių, iš kurių beveik 200 buvo mokyklinio amžiaus vaikai.

Praėjusiais mokslo metais jiems buvo įsteigtos specialios klasės, ugdymas organizuojamas M. K. Čiurlionio meno mokyklos patalpose. Mokiniai sportavo Druskininkų sporto centre, maitinimas organizuotas Druskininkų „Atgimimo“ mokykloje. Po pamokų mokiniai iš Ukrainos kartu su druskininkiečiais mokiniais lankė neformalaus ugdymo užsiėmimus ar prailgintas dienos grupes.

Šiais mokslo metais, skatinant kuo intensyvesnį integracijos procesą, ukrainiečiai mokosi visose Druskininkų savivaldybės mokyklose: jaunesni – arčiau gyvenamosios vietos, vyresni – vyksta į Viečiūnų progimnaziją, nes mokinių skaičius klasėse čia buvo mažesnis.

Progimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Inga Cololo informuoja, kad mokykla priėmė net 45 ukrainiečius, iš kurių į  pradinės klases - 14, o 5-8  net  31 vaiką.  Daugiausiai ukrainiečių mokinių yra 8 – oje klasėje.

Siekiant kuo greičiau išmokyti juos lietuvių kalbos, mokiniams skiriamos 2 papildomos savaitinės lietuvių kalbos pamokos. Šie mokiniai visus dalykus mokosi lietuvių kalba, tačiau ugdymo turinys taikomas labai lanksčiai, jį diferencijuojant, parenkant tinkamą tempą,  tam tikruose dalykuose klasės skiriamos į atskiras grupes - atskirai lietuviai, atskirai ukrainiečiai.

Pavaduotoja džiaugiasi, kad toks gausus užsieniečių mokinių būrys labai pagyvino progimnazijos bendruomenės gyvenimą: „ - Mūsų lietuvaičiams tai puiki proga susipažinti su kitos šalies kultūra, kalba, bendravimo ypatumais. Manome, kad ukrainiečiams suteikėme puikias sąlygas integruotis į ugdymo procesą. Džiaugiamės, kad su dauguma atvykusiųjų jau galime susikalbėti lietuviškai. Vaikai noriai dalyvauja ne tik pamokinėje veikloje, bet ir progimnazijos bei savivaldybės organizuojamuose renginiuose, įvairiose edukacijose“

Myroslava Tertychna ir Marharyta Hanziuk, 8 kl. mokinės:

,,Lietuvoje mes mokomės jau šešis mėnesius. Mokymasis ir buvimas tarp lietuvių pagerino mūsų lietuvių kalbos žinias. Iš pradžių dėl kalbos barjero nedrąsiai jautėmės kolektyve. Tačiau  daugelis greitai susiradome draugų ir dabar su jais bendraujame  lietuviškai, tapo lengviau mokytis. Didžiausius sunkumus sukelia ukrainietiškų ir lietuviškų mokymosi programų skirtumai, nes daugelis iš mūsų mokomės Ukrainos mokyklose nuotoliniu būdu, tačiau mokytojai labai padeda. Gyvenimas kitoje šalyje mums suteikė daug iššūkių, ir naudingos patirties. Labai laukiame ir tikimės kuo greičiau grįžti namo. “