Filialo pirmininkės Laimos Jakelevičiūtės parengtoje ataskaitoje buvo paminėti pagrindiniai darbai ir iššūkiai, su kuriais susiduria Filialo darbuotojai ir nariai. Buvo pabrėžta, kad viena iš pagrindinių Filialo darbo krypčių yra socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems teikimas. Šiais metais po akreditacijos buvo priskirti 20 akredituotų narių, kuriems teikiamos 4 paslaugos per mėnesį pagal numatytus poreikius: socialinių ir kasdienių savarankiško gyvenimo įgūdžių paslaugos ar mokymosi, užimtumo ir darbinių įgūdžių paslaugos.

Taip pat teikiamos papildomos paslaugos, tokios kaip palydėjimas ir transporto organizavimas, aktyvaus judėjimo ir sveikos gyvensenos įgūdžių ugdymas, saviraiškos įgūdžių ir meninių gebėjimų lavinimas ir kt. Savivaldybei Filialas teikia socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektus ir prašo skirti finansavimą  projekte numatytų veiklų vykdymui.

Pastebėta, kad šiemet buvo aktyviai vystoma veikla teikiant „Elvis“ virtualios bibliotekos paslaugas. Iki dešimties Filialo narių jau prisijungę sistemoje ir noriai klauso knygų bei turi galimybę klausyti filmų garsiniu vaizdavimu. Dėl šios bibliotekos paslaugų nariai gali tobulėti ir keičiasi jų įpročiai. Anksčiau buvo populiaru klausytis įgarsintų knygų iš diskų. Dabar likęs tik vienas senjoras, kuris vis dar klausosi knygų senuoju būdu.

Šiais metais vyko užsiėmimas Baltoji lazdelė su Juozu Daunoravičiumi. Baltoji lazdelė yra viena svarbiausių regos negalią turinčių žmonių priemonių, kuri suteikia savarankiškumo ir judėjimo laisvės. Tai – regos negalią turinčių žmonių simbolis. Juozas yra mobilumo specialistas dirbantis ne pirmus metus bei mokinantis regos negalią turinčius žmones naudotis baltąja lazdele.

Varėnos Filialo pirmininkė padėkojo vietos savivaldybei, jos socialinės paramos skyriui, kurie visada padeda išspręsti filialo ar filialo nariams iškilusias problemas. Taip pat padėkos sulaukė ir Sąjungos pietvakarių ir respublikinis centras, kuris per ataskaitinį laikotarpį apmokėjo transporto išlaidas vykstant į Sąjungos narių suvažiavimą ir teikia visokeriopą metodinę pagalbą darbuotojams, organizuoja kvalifikacijos kėlimo mokymus.

Vėliau susitikimo svečiai ir dalyviai klausėsi Filialo ansamblio koncerto, vaišinosi kava ir skaniais pyragais.