Bendrosios praktikos slaugos studentams įteikti diplomai

Šiauliai
vrs@svako.lt Etaplius žurnalistas
Šaltinis:  Etaplius.LT

Vasario 3 d. Šiaulių valstybinės kolegijos Sveikatos priežiūros fakultete įteikti 39 studijų baigimo dokumentai bendrosios praktikos slaugytojams. Iš jų – vienam su pagyrimu.

Diplomų teikimai – vienas svarbiausių įvykių studento gyvenime! Tai diena, kai studijų baigimą liudijantis dokumentas plačiai atveria naujus kelius.

Kad bendrosios praktikos slaugos specialistai šiuolaikinėje visuomenėje ypač vertinami, reikalingi, pabrėžė ir visi tie, kurie vasario 3 dieną sveikino studijas baigusius asmenis. Į profesinį kelią išeinantiems kvalifikuotiems specialistams linkėta stiprybės, empatijos, žmogiškumo, supratimo, atjautos.

Studijas baigiančius studentus sveikino kolegijos vadovai – direktorė dr. Lina Tamutienė, direktorės pavaduotojas dr. Nedas Jurgaitis, fakulteto dekanė Ginta Gerikaitė, prodekanė dr. Lina Garšvė. Absolventų būrį išlydinčio Sveikatos priežiūros fakulteto dekanė Ginta Gerikaitė ne tik skyrė sveikinimo žodžius diplomus gavusiems slaugytojams, kvietė juos įsilieti į gausų ŠVK alumnų būrį, vis grįžti į Kolegiją papasakoti, kaip sekasi, bet ir dėkojo studentų artimiesiems už pagalbą ir palaikymą per visą studijų laikotarpį. Dėkota visiems, kurie buvo kartu studijų ir praktikos, atradimų ir naujų patirčių kelionės metu.

Nueitą bendrą 3,5 metų kelią apibendrino baigiamojo kurso studentų kuratorė Vilija Vaikasienė, Biomedicinos mokslų katedros vedėja Aleksandra Sakalauskienė džiaugėsi, kad darnus dėstytojų ir studentų darbas paklojo puikius pamatus diplomuotų bendrosios praktikos slaugytojų ateičiai. Studentai savo ruožtu gražiausius padėkos žodžius skyrė dėstytojams už kantrybę ir suteiktas žinias. Muzikinį sveikinimą šventės dalyviams dovanojo Kosmetologijos programos studentė Monika Bernotienė.

Asta Dockienė, Šiaulių valstybinės kolegijos socialinės partnerės, klinikos „Affidea Lietuva“ operacinės slaugos vadovė Lietuvai, sveikindama studentus dėkojo fakulteto vadovams už puikiai parengiamus specialistus:

„Nuolat ieškome bendrų interesų, bendrų siekių ir tikslų“, – bendradarbiavimu džiaugėsi A. Dockienė.

Beveik keturioms dešimtims Šiaulių valstybinės kolegijos Sveikatos priežiūros fakulteto absolventų įteikti aukštojo mokslo diplomai patvirtina, kad šie asmenys turi sveikatos mokslų profesinio bakalauro laipsnį ir bendrosios praktikos slaugytojų kvalifikaciją. Dalis absolventų jau dirba, todėl diplomai tik dar labiau sustiprins pasitikėjimą savimi ir atvers daugiau karjeros galimybių. Gausus būrys absolventų itin laukiamas darbo rinkoje.

Bendrosios praktikos slaugos studentų studijos Šiaulių valstybinėje kolegijoje trunka 3,5 metų, jiems diplomų įteikimo šventė vyksta metų pradžioje. Didžioji dalis diplomų šios aukštosios mokyklos studentams bus įteikta birželio mėnesį.

Diplomų įteikimas – tai ne atsisveikinimas, o palinkėjimas puoselėti bendrystę, įprasminti savo žinias, nuolat mokytis ir tobulėti. Sveikiname studentus, sėkmingai įveikusius šį gyvenimo etapą!