Baigti Liudo Lietuvninko antkapinio paminklo restauravimo darbai

400128831_933042378332294_943012402473066381_n
Vilkaviškis
Etaplius.lt Etaplius žurnalistas
Šaltinis:  Vilkaviškio rajono savivaldybė

Vilkaviškio senųjų kapinių komplekse esantis Art Deco stiliaus antkapinis paminklas, skirtas žuvusiam Pajevonio šaulių būrio vadui, Vilkaviškio skautų draugovės įkūrėjui Liudui Lietuvninkui atminti, pastatytas 1937 m. Paminklo autorius – žymus skulptorius Vytautas Kašuba.

1993 m. „Mirštančio sparnuoto kario statula“ buvo įrašyta į Lietuvos istorijos ir kultūros paminklų sąrašą. Liudo Lietuvninko antkapio lentelėje yra išlikęs užrašas: „Garbingai tarnybą eidamas žuvo 1936 – XI – 9 Gižuose“. 

Pirmą kartą Liudo Lietuvninko antkapinis paminklas rekonstruotas dar 1999 m. Restauravimo darbus tuomet atliko skulptorius Kęstutis Norkūnas.
2022 m. Savivaldybės lėšomis buvo parengta Liudo Lietuvninko paminklo (unikalus kodas kultūros vertybių registre 15762) tyrimo, konservavimo ir restauravimo programa, kurią tų pačių metų spalio mėn. patvirtino KPD prie KM Restauravimo taryba. 

Prieš parengiant programą turėjo būti atlikti fotogrametriniai paminklo apmatavimai, Kultūros paveldo centre užsakyti ir atlikti įvairūs technologiniai, cheminiai tyrimai, gautos rekomendacijos dėl restauravimo darbų atlikimo metodikos – visa tai užtruko, todėl darbų pradžia nusikėlė. 

Paminklas, pasislėpęs po saugiu, nuo atmosferos kritulių apsaugančiu gaubtu, išliko sausas, neprisigėręs drėgmės, todėl tai palengvino restauravimo darbus, kurie buvo pradėti šią vasarą. 

Restauravimo procesas buvo gan sudėtingas, nes paminklas jau pradėjęs irti ir kai kurias detales reikėjo atkurti iš naujo. Paminklas baigtas restauruoti šių metų spalio mėnesį.

Darbus atliko restauratorė Birutė Jakštienė-Šniaukštienė, restauravimo darbams vadovavo restauratorė-ekspertė Rūta Glinskytė-Kavaliauskienė.

Paminklas restauruotas Vilkaviškio rajono savivaldybės biudžeto lėšomis. Sąmatinė darbų vertė – 14700 Eur.

Paminklas yra svarbus Vilkaviškio krašto istorijos simbolis, kuriam suteiktas nacionalinis reikšmingumo lygmuo ir priskiriama dailės vertė.