Atsivėręs akmeninis grindinys laikinai sustabdė Antakalnio gatvės remonto darbus

0003_img_1545_1692006321
Ukmergė
Daiva Zimblienė Etaplius žurnalistas
Šaltinis:  Ukmergės raj. savivaldybės inf.

Rugpjūčio 16 dieną UAB „Geovizija“ po daugiau nei dviejų savaičių pertraukos planuoja vėl tęsti pradėtus Antakalnio gatvės atkarpos (tarp Ąžuolų ir Draugystės gatvių) paviršinių nuotekų tinklų statybos darbus.

Liepos 21-ąją čia pradėtus darbus po savaitės sustabdė Kultūros paveldo departamento (toliau - KPD) prie Kultūros ministerijos Vilniaus teritorinis skyrius. Priežastis - važiuojamosios gatvės dalies viduryje, nuėmus asfaltą ir iškasus apie 2,5 m. pločio trasos vietą, atsivėrė akmeninis grindinys.

Pirminiais archeologų vertinimais, tai gali būti XX amžiaus 3-iojo dešimtmetyje buvusio grindinio  akmenys. Įvairaus dydžio neskaldyti akmenys buvo sudėti ant supiltinio apie 0,35 m. storio žvyro sluoksnio.

„Tikėtina, kad apardytas gatvės grindinys yra išlikęs visoje Antakalnio gatvės trasoje. Ankstesni archeologiniai tyrimai daugiausia vykdyti Ukmergės senamiesčio teritorijoje arba jos vizualinės apsaugos pozonyje, šalikelėse, arba sklypuose kur grindinio nebuvo arba fiksuotas tik permaišytas kultūrinis sluoksnis su akmenimis, kas sunkina galimybes spėti apie gatvės akmeninio grindinio išlikimą bei stovį visoje – už Ukmergės senamiesčio ir jo apsaugos zonų teritorijų ribų esančioje gatvės trasoje“, - teigė radinį apžiūrėjusi archeologė Birutė Lisauskaitė liepos 28 dieną KPD Vilniaus teritoriniam skyriui adresuotame rašte.

Tačiau susipažinę su minėtu raštu, paveldosaugininkai savo sprendimo – įvertinti atidengto grindinio paveldosauginę reikšmę ir suteikti teisinę apsaugą Antakalnio gatvės grindiniui arba ne - kol kas dar nepriėmė. Tai planuojama padaryti KPD nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos (toliau – Vertinimo taryba) rugpjūčio 28 dienos posėdyje.

Įvertinę šią aplinkybę ir tai, kad Antakalnio gatvės atkarpos uždarymas trukdo tinkamai organizuoti transporto eismo vykdymą, KPD atstovai neprieštaravo, kad pradėti gatvės remonto darbai vėl būtų tęsiami. Tam tik iškelta sąlyga – kol Vertinimo taryba priims sprendimą, inžinierinių tinklų keitimo darbų metu išardyto grindinio akmenys turi būti saugomi ir niekur neišvežami iš statybvietės.

„Dėl šio radinio projekto „Paviršinių nuotekų tinklų statyba ir rekonstravimas Ukmergės mieste“ įgyvendinimas smarkiai vėluos. Darbus suplanavome vykdyti atskirose šios gatvės atkarpose uždarant automobilių eismą, kad tik vairuotojams sukeltume kuo mažiau nepatogumų. Minėtoje atkarpoje pagal planą darbai turėjo būti atlikti iki rugpjūčio 4 d.,“ – sakė gatvėje vykdomų darbų užsakovo - UAB „Ukmergės vandenys“ direktorius Rimas Arlinskas. 

Pasak R. Arlinsko, nutiesus tinklus ir atlikus gatvės rekonstravimą, paviršinis vanduo nuo gatvės nebeturėtų patekti į gyventojų sklypus, nesikaups važiuojamoje gatvės dalyje.

Paviršinių nuotekų tinklų statybos darbus, kurių vertė daugiau nei 248 tūkst. Eur, visoje 1,6 km ilgio gatvės trasoje buvo numatyta atlikti iki rugsėjo 30 d.