Atsisveikinome su Marijampolės garbės piliete Beatriče Kleizaite-Vasaris

resize_1472x924_dsc05979
Marijampolė
Etaplius.LT Etaplius žurnalistas
Šaltinis:  Marijampolės savivaldybė

Rugsėjo 19 d. Vilniaus Antakalnio kapinėse, Menininkų kalnelyje, amžinojo poilsio atgulė Marijampolės garbė pilietė, meno galerijos Marijampolėje įkūrėja, Gedimino paminklo sostinės Katedros aikštėje statytoja, muziejų Anykščiuose ir Plungėje donatorė, monografijų apie išeivijos meno palikimą autorė, meno mecenatė, kultūrininkė Beatričė Kleizaitė-Vasaris.

Šv. Mišiose Vilniaus Dievo gailestingumo  bažnyčioje ir atsisveikinimo ceremonijoje dalyvavę  Marijampolės savivaldybės  tarybos nariai  Irena Lunskienė ir Romualdas  Makauskas, Meilės Lukšienės švietimo centro atstovai, kultūros darbuotojai pareiškė užuojautą BeatričėsKleizaitės-Vasaris šeimai.

Antakalnio kapinėse, atsisveikinant su šviesaus atminimo kultūrininke Beatriče Kleizaite-Vasaris, Meilės Lukšienės švietimo centro direktorė  Meilė  Apanavičienė dėkojo už  jos didžiulę neįkainuojamą  dovaną Marijampolei – dailės kūrinių kolekciją, kurios pagrindu įkurta Beatričės Kleizaitės-Vasaris) menų galerija, visada liksianti Jos neįkainuojamu nuopelnu Sūduvos kraštui, prisiminimu apie Ją,  kaip apie nuoširdų,  Lietuvą ir Sūduvą  be galo mylėjusį ir kilnios dvasios žmogų, bei nepamirštamu Beatričės Kleizaitės-Vasaris atminimo įamžinimu.  

Kultūros mecenatei  Beatričei Kleizaitei-Vasaris 2014 m. įteiktas Šv. Jurgio, Marijampolės globėjo, ordinas, 2019 metais suteiktas Marijampolės garbės piliečio vardas ir įteiktas Marijampolės garbės piliečio ženklas.

Tegu Lietuvos žemė sostinės Menininkų kalnelyje amžiams priglaudžia ir saugo šviesų Beatričės Kleizaitės-Vasaris, gyvenusios su Lietuva ir visas jėgas atidavusios Lietuvos  kultūriniam atgimimui ir  meno puoselėjimui,  atminimą,  kuris visad išliks ją pažinojusių širdyse.