Atsišaukimas lange: rangovas laukia nurodymo

Atsišaukimas lange: rangovas laukia nurodymo
Tauragė
Petro Dargio nuotr.
Reporteris Skaistė Etaplius žurnalistas
Šaltinis:  Etaplius.lt

Iš tolo švyti gražus renovuotas Kvėdarnos kultūros namų pastatas, po rekonstrukcijos pritaikytas bendruomenės poreikiams ir turėsiantis tapti bendruomeniniais namais. Rekonstruotas, bet durys dar vis užrakintos. Ant durų ir ant langų neseniai atsirado popieriaus lapai su užrašu didžiosiomis raidėmis: DARBAI ATLIKTI. LAUKIAME TOLIMESNIŲ NURODYMŲ IŠ UŽSAKOVO (SAVIVALDYBĖS) Kokio nurodymo trūksta, kad durys būtų atvertos, ir žmonės galėtų naudotis atnaujintu kultūros židiniu? Tai klausimas užsakovo atstovui – Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriui Valdemarui Jasevičiui.

Direktoriaus nuomone, jokių nurodymų jau nebereikia – užtektų atlikti kai kuriuos formalumus ir pasirašyti naują susitarimą dėl nepriimtų darbų. Rangos darbų sutartis su UAB „Išskirtinio būsto statyba“ dėl pastato rekonstrukcijos pasibaigė pernai liepos antrą dieną, bet liko kai kurių nebaigtų darbų.

- Tai atsitiko ne dėl rangovo kaltės, mes jam dėl to nereiškiame pretenzijų, - sako V. Jasevičius. - Rekonstrukcijos metu paaiškėjo, kad reikia atlikti papildomų darbų, nenumatytų techniniame projekte. Objektą didžia dalimi finansuojanti Centrinė projektų valdymo agentūra pripažino, kad papildomi darbai reikalingi, sutiko juos finansuoti. Pasirašėme keletą pagrindinę sutartį papildančių susitarimų, jie jau įvykdyti, darbai priimti, už juos atsiskaityta. O kol nebuvo atlikti papildomi darbai, rangovas negalėjo atlikti kai kurių pagrindinių darbų – sudėti grindų, įrengti angokraščių, atlikti vidaus apdailos, apšiltinti išorinių sienų, cokolių ir pamatų. Tų darbų likę maždaug už 30 tūkstančių eurų. Kadangi pagrindinė sutartis buvo pasibaigusi liepos antrą dieną, dėl likusių darbų turėjome pasirašyti papildomą susitarimą. Mes dabar ir siūlome pasirašyti tokį susitarimą – tada galėsime priimti jame numatytus darbus, už juos pervesti pinigus.

Tačiau susitarimas nepasirašytas, nors darbai, sprendžiant iš atsišaukimo lange, jau atlikti. Durys užrakintos, nors dirbti kaip ir nebėra ko… Kas atsitiko?

- Aš nežinau, darbai atlikti ar ne. Jei atlikti, rašomas darbų priėmimo aktas, o ne atsišaukimai, - traukia pečiais V. Jasevičius. - Dėl tos papildomos sutarties iškilo viena formali kliūtis – rangovas turėtų pateikti sutartinių įsipareigojimų laidavimo draudimą. Tai numatyta ir pagrindinėje sutartyje: „Jei darbų atlikimo terminas yra pratęsiamas arba darbai yra sustabdomi, arba Rangovas vėluoja užbaigti darbus, atitinkamai turi būti pratęstas ir Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimas“. Toks laidavimas pagal pagrindinę sutartį sudarytų 10 procentų darbų vertės ir kainuotų apie 3 tūkstančius eurų, kuriuos rangovas atsiimtų iškart, pasirašius darbų priėmimo aktą.

Išeitų, tai būtų tik formalus aktas – įmoki tris tūkstančius ir po kelių dienų vėl atsiimi?

- Taip! Tačiau mes be jo negalime pasirašyti papildomo susitarimo ir atsiskaityti su rangovu. Gaila, kad rangovas su tuo nenori sutikti. UAB „Išskirtinio būsto statyba“ direktorius Mindaugas Citavičius savo raštu mums atsakė, kad rangovui nesuprantamas ir nepagrįstas mūsų prašymas pateikti naują sutarties įvykdymo užtikrinimą, neva tai buvę numatyta ankstesnėje sutartyje, ir neaiškus draudimo objektas bei suma. Iš tiesų ir draudimo objektas žinomas, ir likusių darbų vertė, o toks laidavimas, kaip sakiau, buvo numatytas pagrindinėje sutartyje. Keletą kartų derėjomės su M. Citavičiumi, galiausiai nusileidome, kad sutiktume apsieiti be draudimo kompanijos, mums užtektų, jei rangovas tuos 3 tūkstančius deponuotų į savivaldybės sąskaitą kaip sutarties vykdymo garantą. Jeigu darbai tikrai atlikti, jis tuos pinigus atgautų atgal. Jau atrodė, kad su direktoriumi sutarėme ir galėsim atlikti paskutinius formalius žingsnius, o čia tas atsišaukimas… Man labai keista, - stebisi V. Jasevičius.

O kodėl Savivaldybės administracija negalėtų nusileisti dar sykį ir apsieiti be to formalaus garanto - pasirašyti susitarimą, priimti darbus ir atsiskaityti su rangovu?

- Taip, galėtume tokiu būdu sumokėti rangovui, bet rizikuotume rajono biudžeto pinigais. Jeigu projektą finansuojanti Centrinė projektų valdymo agentūra nustatytų, kad mes pažeidėme nustatytą tvarką, ji rangovui sumokėtą sumą galėtų įvertinti kaip nepagrįstas išlaidas. Tai reikštų, kad 30 tūkstančių sumokėta iš mūsų rajono kišenės… Rajonui per daug skaudu. Būtų kas kita, jeigu Agentūra su rangovo pozicija sutiktų ir leistų pasirašyti susitarimą be garanto. Mėginsim tartis su ja. Situacija nauja, apie ją sužinojau iš to atsišaukimo, dar nespėjau susisiekti su Agentūros vadovais. Kol kas tiek galiu pasakyti, - baigdamas sakė Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktorius.