Atnaujintoje Vainuto bažnyčioje šv. Mišias aukojo Telšių vyskupas

Klaipėda
Petro Skutulo nuotr.
Petras Skutulas Etaplius žurnalistas
Šaltinis:  Etaplius.lt

Sausio 16 d., Vainuto parapijos tikintiesiems sekmadienio šv. Mišios buvo ne eilinės. Jas aukojo Telšių vyskupas ordinaras Algirdas Jurevičius ir gausus būrys kunigų.

Kartu atvyko vyskupijos generalvikaras kanauninkas Vilius Viktoravičius. Dalyvavo Šilutės dekanato dekanas kanauninkas Remigijus Saunorius, vicedekanas Julius Meškauskas, Vainuto parapijos klebonas Vidmantas Šidlauskas, iš Vainuto kilęs diakonas Egidijus Cibauskas.

Dalyvavo visi Šilutės rajono savivaldybės vadovai, tarp jų – ir meras Vytautas Laurinaitis, beje, pats iš šios parapijos.

Susirinko tikintieji vainutiškiai, seniūnas Vitalijus Mockus, Vainuto gimnazijos direktorė Laima Barakauskienė. Atvyko remonto darbus atlikusių Šilutės įmonių vadovai, altorius tvarkę meistrai iš Lenkijos.

Proga tokioms iškilmingoms pamaldoms irgi buvo ypatinga. Susirinkta į atnaujintą ir prašviesėjusią Vainuto bažnyčią.

Mišių pradžioje vyskupas A. Jurevičius pasidžiaugė, kad šioje bažnyčioje atliktas didelis darbas: sutvirtintos ir perdažytos bažnyčios lubos. Vyskupas sakė, kad lankydamasis šioje bažnyčioje prieš pusantrų metų pamatė labai varganas, byrančias bažnyčios lubas, jos buvo beveik avarinės būklės. Per gana trumpą laiką jos sutvarkytos ir išdažytos. Vyskupo žodžiais, „džiugu, kad bažnyčia žmonėms rūpi ir yra reikalinga. Svarbus ir bažnyčios grožis, jis išreiškia žmogaus širdies grožį…“

Tą patį kalbėjo vėliau kalbintas klebonas V. Šidlauskas: „Kai išdažėm grindis, lubos pradėjo gabalais kristi…“ Lubas sutvarkė UAB „Žibai“ (direktorius Stepas Kazlauskas), išdažė UAB „Kestartis“ (vad. Jonas Gavėnia), elektros instaliacija pasirūpino UAB „Įtampa“ (Gediminas Bekeris).  Visiems minėtųjų firmų vadovams po Mišių vyskupas įteikė padėkas ir nuoširdžiai padėkojo žodžiu.

Daug padėkos žodžių pelnė ir iš Vainuto kilęs diakonas Egidijus Cibauskas, kuris su savo giminaičiais parūpino lėšų altorių auksavimui atnaujinti. Šį darbą atliko meistrai iš Lenkijos.

Nuoširdžiai dėkota ir Savivaldybės merui V. Laurinaičiui, Administracijos direktoriui Virgilijui Pozingiui, mat didesnę dalį remontui reikalingų lėšų skyrė Savivaldybė. Nemažai pinigų suaukojo ir šios nedidelės parapijos tikintieji.