Ateities įgūdžių mokykla: kokių asmeninių savybių prireiks ateinančioms kartoms?

2P9A2710
Šiauliai
S. Šalkauskio gimnazijos nuotr.
Etaplius.lt Etaplius žurnalistas
Šaltinis:  Etaplius.LT

Jau kurį laiką kalbama, kad dabartinė į akademinius pasiekimus orientuota švietimo sistema išsisemia, prioritetu tampa ne tik įvertinimas pažymiu, bet ir žmogaus asmeninės savybės: gebėjimas komunikuoti, dirbti komandoje, kritiškai mąstyti, priimti sprendimus. Apie tai diskutuoja ir verslininkai, akcentuodami įgūdžius, kurių prireiks ugdant ateities profesijų kartą. Jau dabar aišku, kad šiai kartai teks nemenkas iššūkis – kurti ir panaudoti sparčiai besikeičiančias ateities technologijas. Tad kokių pokyčių turėtų imtis mokyklos, norėdamos spėti į skubantį progreso traukinį?

Į ugdymo procesą reikia žvelgti plačiau

„Pasaulinės švietimo tendencijos rodo, kad vienos krypties ugdymas yra nebepakankamas. Tai jau nueinantis dalykas. Vienas žmogus nebepajėgus sukurti kažko ypatingo, išskirtinio, inovatyvaus, konkuruoti aplinkoje, pasaulyje, nes kiekvienas mes esame individuali asmenybė. Tik bendradarbiaudami, suliedami skirtingas kompetencijas, skirtingus gebėjimus, įgūdžius, žmonės gali sukurti unikalius produktus“, – sako Šiaulių Stasio Šalkauskio gimnazijos direktorė Loreta Tamulaitienė.

Gimnazija pasirinko ateities įgūdžių mokyklos kryptį ir sėkmingai tuo keliu žengia. Direktorės teigimu, gyvename tokiame amžiuje, kai negalime orientuotis tik į akademinius pasiekimus. Į ugdymo procesą reikia žvelgti plačiau – ugdyti visapusišką asmenybę, lavinant įgūdžius, kurių reikės ateityje.

„Vis dažniau girdime, kad mūsų švietimo politikoje truputėlį kertasi tai, kas deklaruojama dokumentuose, ir kokie mokinių pasiekimai matuojami. Kalbame apie visuminį ugdymą, bendrąsias kompetencijas, o matuojami tik akademiniai pasiekimai, nes būtent juos matuoti ir vertinti labai lengva. O kaip pamatuoti asmenybės ūgtį? Kiekvieno asmeninį pokytį? Čia didžiulis iššūkis! Kiekvienas žmogus juk yra skirtingas ir standartizuotas matavimas nėra objektyvus“, – teigia Loreta Tamulaitienė.

Asmenybei auginti – visuminio ugdymo principai

Gimnazijos direktorės teigimu, filosofo S. Šalkauskio asmenybė padiktavo ne tik gimnazijos pavadinimą, bet ir kryptį, kuria mokykla turi eiti. Visame gimnazijos ugdymo turinyje atsispindi prof. Stasio Šalkauskio filosofija.

„Mums pats prof. S. Šalkauskis diktuoja išeities tašką. Žmogus ugdomas per keturias sritis: kūną, kad šis būtų sveikas ir gražus, protą – aštrų ir imlų, dvasingumą, kuris apibrėžia vertybinius, pilietinius aspektus ir, žinoma, - kūrybiškumą. Žmogus nuo dirbtinio intelekto ir skiriasi tuo, kad yra kūrybiškas. Čia yra ugdymo esmė, kurią randu net šiuolaikiniuose vadybos guru knygose“, – pasakojo direktorė.

Pasak L. Tamulaitienės, gimnazijoje taikomi visuminio ugdymo principai ugdo asmenybę, gebėsiančią kurti, valdyti ateities technologijas. Naujosios technologijos tampa priemone įgyti ateities įgūdžius. Todėl gimnazijoje aktyviai taikomos STEAM technologijos, mokiniai dalyvauja miesto teikėjų siūlomose programose, ypač vertinga kelerių metų patirtis tiek mokiniams, tiek mokytojams – bendradarbiavimas su Vilnius Tech universitetu „Ateities inžinerijos“ projekte. Gimnazistai gali rinktis inžinerinės pakraipos klasę ir kartu su bendraminčiais įgyvendinti modernius technologinius projektus.

„Mes orientuojamės į naujus dalykus. Tai – ateities įgūdžiai. Mūsų gimnazijoje labai nuosekliai įgyvendinama socialinių kompetencijų ugdymo programa, kuri laikui bėgant buvo papildyta socialinio emocinio ugdymo pamokomis ir praktiniais užsiėmimais. Kartu su gimnazistais sukurtas ir sėkmingai naudojamas asmenybės ūgties matavimo įrankis „Asmenybės ūgties“ dienoraštis, kuriame keldami mokymosi tikslus, reflektuodami veiklą, mokiniai mato savo asmenybės pokytį, mokosi pažinti save, ugdosi aukštą savivertę, pasitikėjimą. Tai pamatinės savybės, be kurių jauni žmonės sunkiai galės realizuotis, siekti aukštesnių tikslų, jausti atsakomybę dėl savo, šalies ir pasaulio likimo. Visos šios kompetencijos yra mūsų ugdymo esmė, dalykinės žinios – priemonė šias kompetencijas įgyti.

Kai šiandien politikai vis dar diskutuoja, ar gyvenimo įgūdžių programą galima leisti į mokyklas, mes panašią programą įgyvendiname daugiau kaip penkmetį, matome akivaizdžiai teigiamus rezultatus, tik kitaip vadiname“, – sako direktorė.

Į S. Šalkauskio gimnaziją susirenka vaikai iš maždaug dešimties miesto ir rajono progimnazijų. Visi jie skirtingi: su savo patirtimis, kultūra, įgūdžiais ir pasiekimais. Aukšta mokytojų kvalifikacija, profesionalumas, dalykinės ir bendrosios kompetencijos padeda mokiniams kuo greičiau adaptuotis ir įsilieti į gimnazijos bendruomenę, tuo pačiu augti, bręsti ugdytis vertybines nuostatas.

Kaip vieną svarbiausių privalumų L. Tamulaitienė įvardija ir gimnazijos dalyvavimą „Tūkstantmečio mokyklų“ programoje. S. Šalkauskio gimnazija pasirinko kultūros kryptį, kuri dera su gimnazijos puoselėjamomis vertybėmis, pasaulio samprata.

„Šių mokslo metų inovacija mūsų mokykloje – kultūrinė klasė, kurioje mokiniai taiko įvairias kūrybines strategijas, jiems skirti papildomi meno ir kultūros krypties moduliai, bendradarbiaujant su miesto kultūros įstaigomis: Dailės galerija, Šiaulių apskrities P. Višinskio viešąja biblioteka, Fotografijos muziejumi, Šiaulių dramos teatru, rengiami susitikimai su menininkais, kad mokiniai turėtų įvairių meno krypčių patirtį, menas integruojamas į mokomuosius dalykus, net į tokius, kurie, atrodo, sunkiai suderinami su menais – matematika, fizika, biologija, chemija. Manome, kad tai yra ateities perspektyva, ateities mokykla, kurioje kultūra, kūrybiškumas ir galimybių ugdytis skirtingų gebėjimų mokiniams sudarymas lemia svarbiausią vaidmenį“, – teigė direktorė.

Svarbiausia – augti kaip žmogui

Gimnazija turi susikūrusi jau minėtą unikalią Asmenybės ūgties sistemą, kurioje stebimas vaiko vertybinis pokytis, besikeičiantis požiūris į save ir pasaulį. Kiekvienas mokinys turi „Asmenybės ūgties“ dienoraštį, kuriame užrašo savo mintis, pojūčius, reflektuoja ugdymosi patirtį. Tai priemonė pažinti save, analizuoti savo vidinį pasaulį. Dienoraštyje pateikiama daug savęs pažinimo testų, kurie padeda ir renkantis profesiją. Mokytojams ir tėvams – tai drauge ir įrankis geriau pažinti vaiką, giliau pažvelgti į jo asmenybę, suprasti jo poreikius ir padėti plėtoti išskirtinius gebėjimus.

„Šios sistemos pagrindas – padėti vaikui pažinti save, išsikelti tikslus ir pasitikrinti, kaip pavyko juos realizuoti. Mūsų gimnazistai daug reflektuoja, nes manome, kad tai irgi labai svarbus įgūdis ir labai svarbi veikla sau, asmeniniam augimui. Stengiamės į pažinimo procesą įtraukti ne tik mokinius, mokytojus, bet ir šeimą.

Šioje srityje sėkminga patirtis – trišaliai pokalbiai, kai susitinka mokinys, tėvai ir klasės vadovas, visi kartu sutaria, kuriems gebėjimams, dalykinėms žinioms ir kompetencijoms mokinys skirs prioritetą. Tai ypatingai svarbu pirmokams, kurie ateina į gimnaziją lyg „baltas lapas“. Po šių pokalbių vaikai išsikelia tikslus, ko jie nori pasiekti gimnazijoje. Tėvai girdi, aptaria su klasės vadovu, po tam tikro laiko reflektuoja, žiūri, kaip sekasi, ne tik mokytis konkrečių dalykų, bet augti kaip žmogui. Mes suprantame, kad kolegoms klasių vadovams tai – titaniškas darbas, tačiau bendru sutarimu šie pokalbiai jau tapo gimnazijos savastimi, nes dauguma bendruomenės narių tame mato didžiulę ugdymo prasmę“, – sako S. Šalkauskio gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jūratė Butkuvienė.

Paskutiniame dienoraščio lape, kaip ir daugelyje gimnazijos kabinetų pateikiamas emometras, įrankis, kuriuo mokiniai gali įsivertinti savo emocijas, savijautą. Gimnazijos vadovės teigimu, klasės emocinis fonas turi didelės įtakos produktyviam darbui pamokoje.

„Kaip teigia mokslininkai, maždaug 30 proc. mokymosi sėkmės lemia emocinis klimatas. Mokytojai pagal mokinių nuotaiką gali pakreipti pamokos turinį ar eigą. Jeigu prieš pamoką kilo konfliktas, tai nebegalima normaliai dirbti, reikia tą emociją išleisti, aptarti. O gal šiandien mokinys išgyvena netektį? Gal išsiskyrė su savo meile ar prarado senelius? Tada vaiko motyvacija mokytis bus vienokia, o kitu atveju viskas klostosi labai gerai, kai mokinys ramus, geros mokymosi sąlygos, tuomet kyla ir dalykų įvertinimai. Santykiai pamokoje – labai subtilūs dalykai. Žinoma, ne mažiau svarbi ir mokytojo emocinė savijauta. Praėjusiais metais gimnazijos pasirinkta mokytojų kvalifikacijos kryptis buvo skirta mokytojų emocinei sveikatai, savitvardai ugdyti. Taisyklė čia paprasta – ramus ir stresui atsparus mokytojas ugdo tokį pat mokinį“.

 

Mokykla – tai gyvenimas

Atliepdama gimnazijos šūkio idėją „Ne mokyklai, o gyvenimui mokomės“, S. Šalkauskio gimnazija – bene vienintelė mokykla Šiauliuose, kurioje mokiniai atlieka „Mokymosi tarnaujant“ projektus. Pavaduotojos ugdymui J. Butkuvienės teigimu, šie projektai ugdo būtent tuos įgūdžius, kurie reikalingi ateičiai.

„Trečios klasės gimnazistai susiburia į komandą, patys susiranda socialinius partnerius ir atlieka projektą, kuris būtų naudingas tai įstaigai. Tai gali būti gyvūnų prieglaudos, slaugos namai, bibliotekos, kitos ugdymo įstaigos. Skatiname juos reflektuoti, kad mokiniai įsisąmonintų, su kuriais mokomaisiais dalykais veikla yra susijusi, kokių jiems prireikė žinių, kokių įgūdžių įgijo. Tai projektai, kurie prasmingi visuomenei ir patiems vaikams. Gimnazijoje išskirtinė diena, kai konferencijos metu žemesniųjų klasių mokiniams pristatomi „Mokymosi tarnaujant“ projektai. Tuomet pasimato, kiek daug prasmingų darbų gimnazistai atliko miesto bendruomenei“.

Ketvirtos klasės gimnazistai savo projektus atlieka gimnazijoje: organizuoja renginius, konkursus, šventes, sporto varžybas žemesniųjų klasių mokiniams. Mokyklos administracija šiuos projektus vadina abiturientų brandos įrodymu, požymiu, kad mokiniai jau geba susitvarkyti su iššūkiais ir atsakomybėmis.

„Skatiname bendradarbiavimą tarp skirtingų klasių mokinių – gimnazistai projektus atlieka savarankiškai, patys. Jie drąsiai gali prašyti pagalbos. Tiek administracija, klasių vadovai, karjeros specialistė bendradarbiauja, pataria, stengiamės juos mokyti, rengti tam tikriems gyvenimo iššūkiams. Tai ir laisvė veikti, bet ir atsakomybė už tai, ką tu darai, koks bus rezultatas“, – pasakoja J. Butkuvienė.

Jai antrina ir gimnazijos direktorė L. Tamulaitienė, pabrėždama, kad gyvenimas vyksta mokykloje. „Mes negalime tik ruoštis kažkada būsimam gyvenimui. Būtent gimnazijoje sukuriamos gyvenimiškos situacijos, kuriose mokiniai ir išsibando save, bet ir atlieka vertybinius dalykus – savanoriauja, atjaučia, padeda kitiems“.

Tarpdiscipliniškumas – šiuolaikinio gyvenimo požymis

Šiandien vis dažniau matome, kad nyksta ribos tarp tautų, kultūrų, įvairių mokslo ir meno disciplinų. Gyvenimas ir visa mūsų aplinka tampa integrali. S. Šalkauskio gimnazijoje integruotam ugdymo turiniui skiriama nemažai dėmesio.

Kasmet organizuojamas komandinis matematikos konkursas, sulaukiantis gausaus dalyvių būrio, pastaraisiais metais išaugo iki tarptautinio. Šis renginys populiarus ne tik dėl matematikos dalyko aktualumo, bet ir dėl savo pobūdžio – spręsdami komandose mokiniai gali dalintis žiniomis ir patirtimi. Debatai anglų kalba reikalauja, kad mokiniai turėtų ne tik kalbos žinių, bet ir gebėtų reikšti nuomonę įvairiomis temomis, įveiktų tokią dažną scenos baimę. Ypač daug patirties šioje srityje mokytojai ir mokiniai įgyja dalyvaudami tarptautiniuose projektuose, stažuotėse.

Besimokantieji vokiečių kalbos dar būdami gimnazistais gali išsilaikyti tarptautinį vokiečių kalbos egzaminą DSD I ir DSD II, bei sėkmingai tęsti studijas pasirinktose Vokietijos aukštosiose mokyklose.

 

 

 

Pasak L. Tamulaitienės, tarpdiscipliniškumas akivaizdus ir įgyvendinant dalykinius projektus – kiekvienas antros klasės gimnazistas atlieka pasirinkto dalyko projektą, kurį pristato gimnazijos bendruomenei. Mokinių mėgiami nepamokinės veiklos projektai, – vienas iš tokių, tai gimnazistų parlamento renginys – „Naktis mokykloje“, kurio biudžetą, veiklas įgyvendina mokiniai. Mokiniai gali realizuotis žaisdami krepšinio, tinklinio, futbolo komandose ar mokinių Europos parlamento veikloje, už kurią jau trečią kartą gimnazija pelnė Europos parlamento ambasadorės titulą.

„Visa gimnazijos veikla orientuota į visapusiškos asmenybės ugdymą, o tai lemia gebėjimą sėkmingai pasirinkti karjerą ir būti laimingu“, – teigia direktorė.

 

Reklama