Aptarti svarbiausi miesto investiciniai projektai

Aptarti svarbiausi miesto investiciniai projektai
Šiauliai
Šiaulių miesto savivaldybės nuotr.
Etaplius.lt Etaplius žurnalistas
Šaltinis:  Šiaulių miesto savivaldybė

Paskutinę vasaros dieną į posėdį sukviesti Projektų įgyvendinimo priežiūros tarybos nariai. Tarybai pristatyti 5 Šiaulių miesto savivaldybės administracijos vykdomi projektai, aptarta jų eiga, kylantys iššūkiai.

Savivaldybės administracijos direktorius A. Bartulis posėdžio metu Projektų įgyvendinimo priežiūros tarybos nariams pristatė su aktualiausių projektų įgyvendinimu susijusią informaciją, kylančias problemas, sprendinius, jau atliktus ir planuojamus darbus. Posėdžio metu pristatyti ir aptarti šie projektai:

 „Sąlygų sukūrimas verslo plėtrai ir investicijų pritraukimui, įrengiant viešąją susisiekimo infrastruktūrą Šiaulių mieste“,

„Investicinės aplinkos gerinimas Šiaulių laisvojoje ekonominėje zonoje ir jos prieigose“ ir „Geležinkelio atšakos į Šiaulių miesto pramoninę zoną įrengimas“,

„Šiaulių miesto savivaldybės BĮ koncertinės įstaigos „Saulė“ infrastruktūros modernizavimas ir išplėtimas, pritaikant ją visuomeniniams poreikiams“,

„Fizinio aktyvumo, sveikatingumo ir užimtumo skatinimas Šiaulių regione eliminuojant sezoniškumo komponentą bei pastatant regbio ir futbolo maniežą“,

„Rėkyvos progimnazijos rekonstrukcija ir aplinkos gerinimas“.

Projektų įgyvendinimo priežiūros tarybą sudaro Savivaldybės tarybos nariai ir Savivaldybės socialiniai ir ekonominiai partneriai. Viena iš Projektų įgyvendinimo priežiūros tarybos funkcijų – prižiūrėti ir kontroliuoti projektų, kurie finansuojami ES struktūrinių ir kitų fondų, Europos Bendrijų iniciatyvų ar kitų programų finansine parama įgyvendinimo eigą.

 

užsk. nr. 99283