Aptarta nedarbo situacija Rietavo savivaldybėje

Aptarta-nedarbo-(1)-28149
Rietavas
Etaplius.LT Etaplius žurnalistas
Šaltinis:  Rietavo savivaldybė

Kovo 25 d. Rietavo savivaldybėje lankėsi Užimtumo tarnybos Klaipėdos klientų aptarnavimo departamento direktorė Jurgita Petraitienė. Susitikime dalyvavo Rietavo savivaldybės meras Antanas Černeckis, vicemerė Kristina Krasauskienė, Savivaldybės administracijos direktorius Vytautas Dičiūnas ir kt.

Susitikimo metu aptarta nedarbo situacija Rietavo savivaldybėje. 2024 m. kovo 1 d. Užimtumo tarnyboje registruoti 404 darbo neturintys Rietavo sav. gyventojai: 216 (53,5 proc.) vyrų, 188 (46,5 proc.) moterys, 42 (10,4 proc.) turinys negalią, 53 (13,1 proc.) ilgalaikiai bedarbiai (11 (21 proc.) ilgalaikių bedarbių vykdo veiklą su verslo liudijimu), 240 (59,4 proc.) gyvenantys kaimo vietovėse, 90 (22,3 proc.) jaunimo (16–29 metų), 155 (38,4 proc.) vyresni nei 50 m., 160 (39,6 proc.) nekvalifikuotų asmenų.

Užimtumo tarnyba taiko tokias aktyvios darbo rinkos politikos priemones: parama mokymuisi, parama judumui, remiamas įdarbinimas, parama darbo vietoms steigti. Per 2024 m. sausio–vasario mėn. į priemones nukreipta daugiau asmenų nei 2023 m. tokiu pat laikotarpiu. 2023 m. nukreipta Rietavo savivaldybės gyventojų: parama mokymuisi – 26 (2024 m. planuojama nukreipti – 40), remiamas įdarbinimas – 29 (2024 m. planuojama įdarbinti 26), parama judumui – 16 (2024 m. planuojama nukreipti – 11), parama darbo vietoms steigti – 2 (2024 m. planuojama nukreipti – 2). 2024 m. į kitas priemones (pagalba įsidarbinant, profesinė reabilitacija) planuojama nukreipti 3 asmenis (lėšų suma – apie 4 tūkst. Eur).

2024 m. kovo 22 d. duomenimis Užimtumo tarnybos Plungės skyriuje registruoti 88 darbo rinkai besirengiantys Rietavo savivaldybės gyventojai. 2023 m. dalyvavimą Užimtumo didinimo programoje pradėjo 19 besirengiančių darbo rinkai Rietavo savivaldybės gyventojų. 4 asmenims pašalintos įsidarbinimą ribojančios aplinkybės. Pasiskirstymas pagal kliūtis: turi priklausomybę nuo alkoholio, narkotinių, psichotropinių ir kitų psichiką veikiančių medžiagų, azartinių žaidimų – 3, apibotas disponavimas piniginėmis lėšomis – 3, turi prižiūrėti ir (ar) slaugyti šeimos narį ar kartu gyvenantį asmenį – 3, stokoja socialinių įgūdžių ir (ar) motyvacijos dirbti – 39, neturi galimybių atvykti iš nuolatinės gyvenamosios vietos į darbo vietą – 40.