Aptarta darbo rinkos situacija Radviliškio rajone

0001_naujienos-2024-03-15-5-01_1710509567
Radviliškis
Radviliškio rajono savivaldybės nuotr.
Etaplius.lt Etaplius žurnalistas
Šaltinis:  Radviliškio rajono savivaldybė

Kovo 14 d. Savivaldybės vadovai ir Socialinės paramos skyriaus atstovai susitiko su Užimtumo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Šiaulių klientų aptarnavimo departamento direktoriumi Raimondu Šukiu ir Radviliškio skyriaus laikinai vedėjos pareigas einančia Ruslana Veitiene. Užimtumo tarnybos atstovai pristatė situaciją Radviliškio rajono darbo rinkoje.

Klientų aptarnavimo departamento direktorius R. Šukys informavo, kad 2024 m. kovo 1 d. duomenimis Radviliškio rajone bedarbio statusą turėjo 2369 asmenys, darbo rinkai besirengiančių asmenų buvo 812. Registruotas nedarbas siekė 11 proc., t. y. 1,7 proc. didesnis nei šalies vidurkis ir 0,9 proc. didesnis nei praėjusiais metais tuo pačiu metu. 2023 m. pabaigoje Radviliškio rajone gyveno 21 553 darbingo amžiaus asmenys. Per 2023 m. darbdaviai Radviliškio rajone pateikė 1638 darbo pasiūlymus – 44 proc. mažiau nei 2022 m. Vidutiniškai per mėnesį darbo ieškantys asmenys galėjo rinktis iš 140 darbo pasiūlymų.

Radviliškio klientų aptarnavimo skyriuje registruota 812 rajono gyventojų, kuriems paskirtas darbo rinkai besirengiančio asmens statusas. Prieš metus tokį statusą turinčių asmenų buvo 782. Kliūtys šių asmenų užimtumui yra šios: socialinių įgūdžių ir (ar) motyvacijos dirbti stoka (59,4 proc.), neturi galimybių atvykti į darbo vietą (55,4 proc.), apribotas disponavimas piniginėmis lėšomis (27,6 proc.), turi prižiūrėti / slaugyti šeimos narį ar kartu gyvenantį asmenį (10 proc.), turi žalingų priklausomybių. R. Šukys rekomendavo Savivaldybės vadovams apsvarstyti galimybę paderinti viešojo transporto  maršrutus ir autobusų važiavimo laiką su didžiausių rajono darbdavių poreikiais.

Meras Kazimieras Račkauskis akcentavo, kad susisiekimas autobusais Radviliškio rajone šiuo metu yra nemokamas ir bus ieškoma galimybių derinti autobusų maršrutų laiką, kad gyventojai galėtų nuvykti į darbą ir grįžti iš jo, tačiau organizuoti pavėžėjimą gyventojams, dirbantiems pamainomis, būtų sunku. Vicemeras Vytautas Krikščiūnas sakė, kad sprendžiant darbuotojų pavežimo klausimą, turėtų labiau įsitraukti ir verslas. Yra nemažai pavyzdžių, kai darbdavys pasirūpina darbuotojų atsivežimu į darbą ir parvežimu iš jo. To labai trūksta Radviliškio rajone.

Asmenims, turintiems besirengiančio darbo rinkai statusą, teikiamos Užimtumo didinimo programos paslaugos. Užimtumo tarnyba, bendradarbiaudama su UAB „Projektų įgyvendinimo grupė“ teikia motyvacijos įsidarbinti ir (ar)socialinių įgūdžių stiprinimo paslaugas. Bendradarbiaujant su UAB „Pactum“ teikiamos konsultacijos įsiskolinimo klausimais. 

Socialinės paramos skyriaus vedėja Rasa Miškinienė sakė, kad Užimtumo didinimo programoje 2023 m. dalyvavo 52 (užduotis buvo 50) darbo rinkai besirengiantys asmenys ir 37 bedarbiai (užduotis buvo 29). 16 darbo rinkai besirengiančių asmenų buvo suteiktos priklausomybių konsultanto konsultacijos, 16 – teisininko konsultacijos, 4 – individualios psichologo konsultacijos. 28 asmenims suteiktos tarpininkavimo paslaugos, 37 asmenys dalyvavo motyvaciniuose užsiėmimuose. 

Laikino užimtumo priemonėje dalyvavo 12 seniūnijų ir Daugyvenės kultūros istorijos muziejus-draustinis. Tyrulių, Grinkiškio, Sidabravo, Skėmių, Aukštelkų, Šeduvos ir Radviliškio seniūnijos laikiniesiems darbams buvo įdarbinusios po 3 darbo rinkai besirengiančius asmenis; Šaukoto, Pakalniškių, Šiaulėnų ir Baisogalos seniūnijos – po 2 asmenis; Daugyvenės kultūros istorijos muziejuje-draustinyje buvo įdarbinti 4 asmenys; 5 asmenys buvo įdarbinti Radviliškio miesto seniūnijoje.

Pasibaigus užimtumo didinimo programai, per 6 mėnesius dirbo arba vykdė savarankišką veiklą 40,8 procentų dalyvavusių Programoje asmenų, po 6 mėnesių dirbo arba vykdė savarankišką veiklą – 14,3 procentų (užduotis buvo 13 proc.).  

2024 m. planuojama paslaugas teikti 54 darbo rinkai (su galimybe kisti) besirengiančių asmenų, o esant poreikiui, paslaugos bus teikiamos ir kitiems Užimtumo įstatymo 48 straipsnio 2 dalies 1–10 punktuose nurodytiems asmenims. Pagal poreikį bus teikiami motyvaciniai, finansinio raštingumo mokymai, psichologo, teisininko, priklausomybių konsultanto, priklausomų asmenų socialinio mentoriaus konsultacijos, bus teikiamos socialinės, sveikatos, švietimo, palydėjimo, pavėžėjimo, palaikymo ar kitos paslaugos.

2024 metais priemonių įgyvendinimui planuojama įdarbinti 23 asmenis (su galimybe kisti). Numatoma vidutinė laikinųjų darbų trukmė vienam asmeniui – iki 3 mėnesių (esant nenumatytoms sąlygoms, vidutinė trukmė gali keistis).

Užimtumo tarnybos Radviliškio skyriaus vedėjos pareigas laikinai einanti R. Veitienė sakė, kad rajone trūksta darbo vietų, stambių darbdavių, ilgalaikiai bedarbiai stokoja motyvacijos grįžti į darbo rinką. Nepaisant to, tikimasi, kad Užimtumo didinimo programa, bendradarbiavimas su Savivaldybe padės bent maža dalimi sumažinti nedirbančių asmenų skaičių. Taip pat R. Veitienė informavo, kad kovo 19 d. 10 val. Radviliškio miesto kultūros centre vyks užimtumo skatinimo renginys „Klientų dienos“, kuriame įvairūs darbdaviai galės susitikti su potencialiais darbuotojais.