Apskritojo stalo diskusijoje – apie bendradarbiavimą teikiant pagalbą vargstantiesiems

img_3942
Mažeikiai
Etaplius.lt Etaplius žurnalistas
Šaltinis:  Mažeikių rajono savivaldybės inf.

Mažeikių dekanato „Caritas“ sukvietė Mažeikių rajono savivaldybės, nevyriausybinių organizacijų, įstaigų, teikiančių įvairiapusę pagalbą vargstantiems žmonėms, karo pabėgėliams iš Ukrainos, atstovus į Apskritojo stalo diskusiją, kuri vyko Mažeikių Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčioje. Aptarti bendradarbiavimo rezultatai ir ateities planai.

Apskritojo stalo diskusijoje „Bendradarbiavimo patirtys Mažeikių rajono savivaldybėje“ dalyvavo ir glaudesnius bendradarbiavimo ryšius kurti kvietė Savivaldybės vicemerė Kristina Juškevičienė.

Dalyvius sveikino Lietuvos „Carito“ generalinė sekretorė Deimantė Bukeikaitė. „Carito“ veiklą ir bendradarbiavimą su kitomis institucijomis Telšių vyskupijoje pristatė Telšių vyskupijos „Carito“ direktorė Jūratė Damanskienė. Bažnyčios ir „Carito“ bendradarbiavimo su vietos savivalda situaciją, problemas ir galimybes apžvelgė Mažeikių dekanato dekanas, Švč. Jėzaus Širdies parapijos klebonas kan. Donatas Stulpinas, Šv. Pranciškaus Asyžiečio parapijos klebonas kun. Gintaras Lengvinas, Mažeikių dekanato „Carito“ koordinatorė Virginija Valko, „Carito“ reikalų vedėja Danutė Komovienė, Savivaldybės atstovai.

Diskusijoje apie glaudesnį tarpinstitucinį bendradarbiavimą rajone, patirtis ir galimybes taip pat dalyvavo Sedos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų parapijos klebonas Virginijus Palionis, šios parapijos „Carito“, Mažeikių rajono socialinių paslaugų tarnybos, Maltos ordino pagalbos tarnybos Viekšnių grupės, VšĮ „Būk su manimi“ atstovai.

Susitikimo dalyviai pristatė savo veiklą, vykdomas programas, skirtas teikti pagalbą įvairioms socialinę riziką, nepriteklių patiriantiems, negalią turintiems asmenims, pasidalijo bendradarbiavimo tarpusavyje ir su vietos savivalda patirtimi. Kalbėta apie šių dienų aktualijas – pagalbą Lietuvoje prieglobstį radusiems ukrainiečiams, paramos rinkimą ir siuntimą į karo zoną. Išsakytos mintys, kad tik bendradarbiaujant galima efektyviau teikti įvairias socialines paslaugas, pagalbą tiems, kam jos labiausiai reikia.