Aplinkosaugininkai primena: eksploatuoti netinkami automobiliai aplinkai daro tokią pačią žalą kaip ir pavojingos atliekos

gWRdwHHNPcCK
Lietuva
Aplinkos ministerijos nuotr.
Etaplius.LT Etaplius žurnalistas
Šaltinis:  Aplinkos apsaugos departamento informacija

Aplinkos apsaugos departamentas nuo š. m. lapkričio 1 d. iki lapkričio 31 d. vykdo kasmetinę akciją „Garažiukas“. Jos metu bus tikrinamos įmonės ir asmenys, remontuojantys ir ardantys įvairias eksploatuoti netinkamas transporto priemones (ENTP). Aplinkosaugininkai atkreipia dėmesį, kad eksploatuoti netinkami automobiliai aplinkai daro tokią pačią žalą kaip ir pavojingos atliekos. Neatsakingai palikus transporto priemonę stovėti lauke, automobiliuose esantys pavojingi skysčiai (alyva, kuras, stabdžių, aušinimo skystis ir t.t.) gali išsilieti ir užteršti gruntą, paviršinius ir požeminius vandenis – padaryti ilgalaikę žalą ekosistemoms.

Panaudotų automobilių detales (vidaus ir išorės apdaila, žibintai, plienas, elektronika ir kt.) galima naudoti pakartotinai kituose automobiliuose, taip sumažinant poreikį gaminti naujas. Daug senų detalių, skysčių gali būti perdirbti. Pavyzdžiui, panaudota alyva, –  išfiltravus, distiliavus, atlikus hidrovalymą ir kitaip perdirbus panaudotą alyvą, iš jos galima išgauti kurą, aušinimo skystį, naują alyvą tinkamą tolimesniam naudojimui ir t. t. Legaliems atliekų tvarkytojams atiduota eksploatuoti nebetinkama transporto priemonė tampa žiedinės ekonomikos dalimi, mažina neigiamą poveikį aplinkai, o nebenaudojamos dalys neatsiduria Lietuvos miškuose. 

Kodėl senų automobilių utilizavimo negali vykdyti asmenys neturintys Taršos leidimo (TL) ar Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (TIPK) leidimo 

Ardant automobilius lieka daug detalių, skysčių, kurie gali būti labai taršūs, pavojingi aplinkai, žmonių sveikatai, todėl įmonė privalo gauti Taršos leidimą (retais atvejais TIPK leidimą), tinkamai paruošti patalpas, laikytis reikalavimų, pateikti dokumentus, užtikrinančius, kad atliekas tvarkys tinkamai, neužterš aplinkos ir pan. Atliekų tvarkymo įstatymo 6 str. 1 d. nustatyta, kad įmonės, ketinančios atlikti atliekų apdorojimą, perdirbančios laivus, ir įmonės, atliekų susidarymo vietoje pavojingas atliekas laikančios ilgiau kaip šešis mėnesius, o nepavojingąsias – ilgiau kaip vienerius metus, turi gauti leidimus. Detalus Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių (ENTP) tvarkymo reglamentavimas nustatytas Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo taisyklėse, taip pat ENTP sistemos dalyvių teisės reglamentuotos atliekų tvarkymo įstatyme.  

Aplinkos apsaugos departamentas yra parengęs atmintines: „Transporto priemonių pridavimas (utilizavimas)“, „Eksploatuoti netinkamų transportų priemonių tvarkytojams” ir „Transporto priemonių remontas ir techninė priežiūra”. Nuorodą į atmintines rasite čia. 

Svarbiausi žingsniai, ką daryti su senu, nebevažiuojančiu ar po avarijos eksploatuoti nebetinkamu automobiliu

Pirmiausiai patikrinkite, ar automobilių ardytojas turi teisę tvarkyti tokias atliekas. Tai galite padaryti patikrindami, ar įmonė yra Aplinkos projektų agentūros parengtame įmonių, turinčių teisę ardyti transporto priemones sąraše. 

Pridavus automobilį, turite gauti „Eksploatuoti netinkamos transporto priemonės sunaikinimo pažymėjimą“. Pridavus transporto priemonę VĮ Regitra interneto svetainėje būtina pateikti automobilio sunaikinimo deklaraciją. Daugiau informacijos čia.

Atsakomybė 

Atsakomybė yra numatyta Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimo kodekse ir Aplinkos apsaugos įstatyme ir taikoma fiziniams asmenims, juridinių asmenų vadovams, kitiems atsakingiems asmenims bei pačiam juridiniam asmeniui (įmonei). Baudų rėžiai siekia nuo 60 iki 5000 eurų.