Anykščių Antano Vienuolio progimnazijos kieme pašalintas pavojų kėlęs dvišakis klevas

resize_600x600_20231009_092328
Anykščiai
Etaplius.lt Etaplius žurnalistas
Šaltinis:  Anykščių rajono savivaldybė

Paprastasis klevas, augęs Anykščiuose, J. Biliūno g. 31 sklype, Anykščių Antano Vienuolio progimnazijos kieme po šį savaitgalį praūžusių didžiulių vėjų, jų nebeatlaikė. Dvišakis klevas pavojingai skilo.

Vadovaujantis LR „Želdynų įstatymo“ 13 straipsnio 2 dalies 2 punktu: „Saugotinus želdinius kirsti, kitaip pašalinti iš augimo vietos ar intensyviai genėti be leidimo galima,  kai šiuos darbus reikia atlikti nedelsiant – dėl gamtinio, eismo ar kito įvykio pakitus saugotinų želdinių būklei, kai dėl to jie kelia pavojų gyventojams, jų turtui, statiniams ar eismo saugumui. Šiuo atveju darbus atlikę asmenys per 3 darbo dienas privalo raštu informuoti savivaldybės vykdomąją instituciją, nurodydami saugotino želdinio vietą (adresą ar koordinates) ir pateikdami 3 nuotraukas, kuriose būtų užfiksuotas vaizdas prieš atliekant darbus ir iš skirtingų pusių užfiksuotas nukirstas, kitaip pašalintas iš augimo vietos ar intensyviai nugenėtas saugotinas želdinys.“

Anykščių rajono savivaldybė 2023 m. spalio 10 dieną gavo Anykščių Antano Vienuolio progimnazijos raštą „Dėl avarinio medžio pašalinimo“, kuriuo vadovaujantis ir priimtas sprendimas šalinti minėtą medį.

Medis kėlė grėsmę mokiniams ir aplinkai, nes bet kurią minutę galėjo lūžti.