Antrasis Lietuvoje Afrikinio kiaulių maro atvejis Molėtų rajono kiaulių ūkyje

Antrasis Lietuvoje Afrikinio kiaulių maro atvejis Molėtų rajono kiaulių ūkyje
Molėtai
Pexels.com nuotr.
Etaplius.lt Etaplius žurnalistas
Šaltinis:  Utenos rajono savivaldybė

2022 m. liepos 22 d. Molėtų rajone, Giedraičių miestelyje, Širvintų g. 22, esančiame kiaulių laikymo ūkyje patvirtintas antrasis Lietuvoje šiais metais Afrikinio kiaulių maro (AKM) ligos protrūkis. Šiuo adresu buvo laikomos penėjimui iš viso 264 kiaulės. Pirmasis AKM ždinys buvo nustatytas 2022m. liepos 8 d. Šakių r., Kidulių sen. esančiame kiaulių ūkyje, kuriame savo reikmėms buvo auginamos 4 penimos kiaulės.

2022 m. liepos 21 d. ryte ūkio savininkė, iš po nakties radusi 12 nugaišusių kiaulių, iš karto apie tai informavo (apie 9.10 val.) VMVT Utenos departamento Molėtų skyrių, o pastarasis - VMVT Utenos departamentą. Situacijos įvertinimui ir mėginių paėmimui į ūkį nedelsiant buvo išsiųsti VMVT Utenos departamento ir Molėtų skyriaus inspektoriai (VMVT pareigūnai), kurie kartu su įgaliotuoju vet. gydytoju, jau 11 val. buvo įvykio vietoje.

Liga tarp kiaulių plito labai greitai. Kol atvyko VMVT pareigūnai, per dvi valandas ūkyje nugaišo dar 2 kiaulės. Likusios gyvos kiaulės buvo apatiškos, dauguma jų gulėjo, sunkiai kvėpavo, iš snukio ėjo putos (agonijos būklė).

Įtariant AKM ligą, buvo paimti kiaulių kraujo bei gaišenų mėginiai ir nedelsiant išsiųsti ištirti į Nacionalinį maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institutą, kuris 2022 m. liepos 22 d. patvirtino AKM virusą. VMVT direktoriaus 2022-07-22 įsakymu Nr. B1-524 „Dėl Afrikinio kiaulių maro protrūkio kiaulių laikymo vietoje“, aplink užkrėstą ūkį buvo nustatytos apsaugos ir priežiūros zonos, jose nurodyta taikyti AKM kontrolės ir židinio likvidavimo priemones.

Siekiant, kad virusas neišplistų, VMVT Utenos ir Vilniaus departamento pareigūnai, talkinant Molėtų rajono savivaldybės įmonėms technika ir žmogiškaisiais ištekliais, operatyviai atliko būtinuosius ligos likvidavimo darbus. Per 2 paras visos ūkyje laikytos kiaulės nugaišintos ir saugiai išvežtos utilizuoti, atlikta pirminė pastatų, įrangos ir teritorijos dezinfekcija. Yra uždrausta iš ūkio išvežti susikaupusį mėšlą ir srutas. Bus sunaikinti ir ūkio teritorijoje sandėliuoti pašarai, menkavertis inventorius. Vėliau seks pastatų vidaus, pašarų laikymo ir šėrimo įrangos valymo darbai. Prieš atliekant galutinę ūkio dezinfekciją, atlikto valymo kokybę ūkyje vertins VMVT Utenos departamento pareigūnai.

Tam, kad būtų išsiaiškinta, kaip virusas pateko į ūkį, pradėtas epizootinis tyrimas. Yra keletas versijų, kurios tikrinamos. Ūkis įsikūręs šalia miško. 3 km atstumu nuo šio ūkio 2022 m. liepos 13 d. buvo rastos 6 šernų gaišenos, kurioms patvirtintas AKM, todėl yra didelė tikimybė, kad AKM liga aktyviai cirkuliavo ir ūkio aplinkoje.

Ūkis, kuriame pasireiškė AKM, 2022 m. gegužės mėn. VMVT Utenos departamento pareigūnų buvo patikrintas. Tikrinimo metu buvo nustatyti biologinio saugumo reikalavimų pažeidimai ir ūkio atsakingam asmeniui taikytos administracinės poveikio priemonės. Ūkis ne kartą buvo konsultuotas dėl kasdienio biologinio saugumo priemonių taikymo, tačiau neatsakingas požiūris į elementarias atsargumo taisykles ir perspėjimų laikytis privalomų biosaugos reikalavimų ignoravimas privedė iki ūkyje laikytų kiaulių likvidavimo. Ūkio savininkui nebus kompensuojami dėl pasireiškusio AKM ligos protrūkio patirti nuostoliai.

Kaip žinoma, nustačius AKM kiaulių laikymo vietoje, Europos Komisijos Sprendimu, teritorija aplink AKM židinį skelbiama III AKM zona, kur įsigalioja griežčiausi apribojimai dėl gyvūnų, produkcijos judėjimo, sustoja jų eksportas. Tokiu būdu Lietuvos verslo įmonės patirtų didelius nuostolius dėl įsipareigojimų nevykdymo. Laimei, kad 10 km spinduliu nuo AKM ligos protrūkio, didelių komercinių kiaulininkystės ūkių nėra. Į 3 km apsaugos zoną pateko tik vienas kiaulių laikytojas, kuris šiuo metu daug kiaulių neturi ir apribojimų galiojimo laikotarpiu galimai patirs minimalius nuostolius. Tik įvykdžius visas AKM likvidavimo priemones atlikus baigiamąją dezinfekciją ligos židinyje, ir daugiau nebenustačius AKM ligos, apribojimai bus atšaukti.

VMVT Utenos departamentas pažymi, kad miškuose suaktyvėjus AKM šernų populiacijoje, nesilaikant biologinio saugos reikalavimų, šios pavojingos ligos virusą bet kada galima parsinešti iš užkrėstos aplinkos į savo ūkį. Net ir nedideliame nekomerciniame ūkyje laikoma viena užkrėsta kiaulė sukelia didžiulius nuostolius regionui dėl kelis ar keliolika mėnesių taikomų prekybos ir judėjimo apribojimų. Norint apsaugoti nuo AKM savo laikomas kiaules, nesudaryti problemų kitiems, VMVT Utenos departamentas ragina kiaulių laikytojus neatsipalaiduoti, nuolat griežtai laikytis biologinio saugumo reikalavimų. Būtina saugoti savo auginamus gyvūnus nuo galimo kontakto su pašaliniais asmenimis, kitais gyvūnais, nešerti kiaulių šviežiai nušienauta žole. Taip pat ir patiems einant į tvartą laikytis pagrindinių reikalavimų – pasikeisti avalynę, darbo drabužius, naudoti tik kiaulių šėrimui ir priežiūrai skirtą inventorių, laikytis asmens higienos.

Kilus įtarimų dėl kiaulių sveikatos būklės, būtina nedelsiant informuoti VMVT telefonu 8 800 40 403, kreiptis į VMVT teritorinius padalinius ar departamentus arba pranešti aptarnaujantiems privatiems veterinarijos gydytojams.

Redakcija rekomenduoja