Ant Šiau­lių li­go­ni­nės sto­go – sau­lės elekt­ri­nė

Šiauliai
Monika Šlekonytė Etaplius žurnalistas
Šaltinis:  Etaplius.lt

Ant Res­pub­li­ki­nės Šiau­lių li­go­ni­nės Chi­rur­gi­jos kli­ni­kos kor­pu­so sto­go įreng­ta sau­lės elekt­ri­nė jau ga­mi­na „ža­lią“ elekt­rą. Prog­no­zuo­ja­ma, kad šis spren­di­mas pa­dės gy­dy­mo įstai­gai kas­met su­tau­py­ti apie 10–11 tūkst. Eur, ski­ria­mų mo­kes­čiams už elekt­rą. Kas­met au­gant mo­kes­čiams, skai­čiuo­ja­ma, kad sau­lės elekt­ri­nė tu­rė­tų at­si­pirk­ti per ke­le­rius me­tus.

Įgyvendinti šį projektą Šiaulių ligoninei padėjo Šiaulių bendrovė „Ekoenergas“, montuojanti saulės elektrines.

„Džiaugiamės, kad Šiaulių ligoninė parodė teigiamą pavyzdį kitoms miesto ir šalies įmonėms, jog galima elektrą gaminti iš atsinaujinančių šaltinių. Tokiu būdu ne tik taupomos didžiulės išlaidos elektros energijai, bet ir mažinamas šiltnamio efektas. Šiaulių ligoninė tapo ekologiškesnė, nes jai rūpi klimato kaitos padariniai“, – sako saulės elektrines montuojančios bendrovės projektų vadovas Vytautas Vaičiulis.

Ant Šiaulių ligoninės Chirurgijos klinikos korpuso stogo įrengtos saulės fotovoltinės elektrinės nominali galia 109,8 kW. Šios elektrinės gaminama elektra bus naudojama chirurgijos korpuse įsikūrusių skyrių elektros energijos poreikiams.

Chirurgijos klinikos elektros energijos poreikis labai didelis, nes čia įkurtos ne tik palatos, bet ir operacinės, diagnostikos centrai, kur sutelkta daug medicinos įrangos, maitinamos elektros energija. Per metus šioje klinikoje sunaudojama per 1 633 megavatvalandės (MWh) elektros energijos. Saulės fotovoltinė elektrinė, prognozuojama, generuos ne mažiau kaip 108 MWh elektros energijos per metus.

Saulės elektrines montuojančios bendrovės specialistai įrengė jau daugiau nei 700 saulės elektrinių įvairiuose Lietuvos miestuose: Šiauliuose, Panevėžyje, Tauragėje, Klaipėdoje, Telšiuose, Akmenėje, Radviliškyje, Pakruojyje, Vilniuje ir kitur.

„Saulės elektrinė – ilgaamžė investicija: ji sugeba vieną namų ūkį elektra aprūpinti apie 30–35 metus. Įprastai saulės elektrinė atsiperka per penkerius metus, o vėliau tik taupo jūsų išlaidas, suteikia didesnę finansinę laisvę ir energetinę nepriklausomybę“, – privalumus vardija projektų vadovas V. Vaičiulis.

Saulės elektrinių įrengimą palengvina valstybės teikiama parama – laiku pateikus paraišką, suteikiama kompensacija, kuri saulės elektrinės įsirengimą atpigina iki 80 proc. Tokia valstybės parama pasinaudojo ir Šiaulių ligoninė.

Pranešimas spaudai