Alytuje pasikeitė vietinės rinkliavos nuostatai ir dydžiai

7cc7b24fa91a78f6e4f41537acbb931fee24442770ca03c62d720b2953c34d18
Alytus
Etaplius.LT Etaplius žurnalistas
Šaltinis:  Alytaus miesto savivaldybė

Alytaus miesto savivaldybės taryba patvirtino naujus Alytaus miesto savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatus. Jie įsigaliojo nuo 2024 m. sausio 1 d.

Nuostatuose, vadovaujantis naujais kriterijais, pakeistos nekilnojamojo turto objektų kategorijos. Jos suskirstytos į nekilnojamojo turto objektų grupes ir kiekvienai grupei nustatyti nauji rinkliavos dydžiai. Taip pat papildyta nesumokėtos rinkliavos, jos dalies, delspinigių, kai šių įsiskolinimų neįmanoma ar netikslinga išieškoti, pripažinimo beviltiška skola, tvarka, patikslinti mokėjimo pranešimų formavimo aspektai ir rinkliavos perskaičiavimo procesai.

Tinkamai rūšiuojantiems komunalines atliekas – mažesnis rinkliavos dydis

Nauja rinkliavos skaičiavimo tvarka orientuota į tai, kad motyvuotų gyventojus laikytis Atliekų tvarkymo taisyklių, naudotis jiems priskirtais konteineriais, stengtis pagaminti kuo mažiau atliekų, o susidariusias atliekas tinkamai rūšiuoti. 

Rinkliavos mokėtojams, kurie nuosavybės teise valdomuose nekilnojamojo turto objektuose kompostuos biologines atliekas, naudosis maisto atliekų konteineriu ir tinkamai rūšiuos komunalines atliekas, bus taikomas mažesnis rinkliavos dydis. 

Rengiant naujus nuostatus, buvo įvertinta tai, kad netinkamai išrūšiuotų mišrių komunalinių atliekų (t. y. rūšiuojamosios atliekos išmestos į mišrių komunalinių atliekų konteinerį, kurios turėjo būti atskirtos jų susidarymo vietoje ir išmestos į rūšiuojamojo surinkimo konteinerius) ir rūšiuotų komunalinių atliekų tvarkymas generuoja skirtingas tvarkymo sąnaudas, kurios negali būti paskirstytos kitiems atliekų turėtojams, jas turi padengti tas atliekų turėtojas, kuris netinkamai išrūšiuotas mišrias komunalines atliekas atiduoda tvarkyti į komunalinių atliekų tvarkymo sistemą.

Skirtingas įkainis už tinkamai išrūšiuotas komunalines atliekas

Negyvenamosios paskirties nekilnojamojo turto turėtojams nenustatomi minimalūs mišrių komunalinių atliekų pateikimo ištuštinti rodikliai (kas yra padaroma gyvenamosios paskirties individualiems namams), todėl rūšiuojant komunalines atliekas, galima bus sumažinti rinkliavos dydžio kintamąją dalį, kuri priklauso nuo mišrių komunalinių atliekų konteinerių aptarnavimo dažnumo. 

Ekonominėmis priemonėmis skatinamas biologinių atliekų rūšiuojamasis surinkimas, tokiu būdu siekiama įvykdyti Valstybiniame atliekų prevencijos ir  tvarkymo plane numatytas rūšiuojamojo surinkimo užduotis. 

Gyventojams, kurie per metus 12 kartų ištrauks ištuštinti maisto ir virtuvės atliekų konteinerį, minimalų mišrių komunalinių atliekų konteinerių ištuštinimo dažnumą siūloma mažinti iki 6 kartų per metus, nepriklausomai nuo naudojamo konteinerio dydžio. Šiuo metu 120 kub. m. konteinerio minimalus ištuštinimo dažnumas yra 12 kartų per metus, 240 kub. m. talpos – 8 kartai per metus. 

Apskaičiuojant kintamą rinkliavos dalį, už tinkamai ir netinkamai išrūšiuotų konteinerių ištuštinimą bus taikomas skirtingas įkainis. Pastovioji rinkliavos dalis gyvenamosios paskirties objektams bus skaičiuojama ne pagal plotą, o vienam nekilnojamojo turto vienetui.  

Kompostuojantiems biologines atliekas rinkliavos mokestis gali būti sumažintas

Apskaičiuojant gyvenamosios paskirties individualių namų, verslo, kultūros ir mažo intensyvumo naudojimo objektų grupių nekilnojamojo turto objektų savininkams mokėtiną rinkliavos sumą mokėjimo pranešime bus taikomas pastoviosios dedamosios dydis, kuris nustatytas nekompostuojantiems nekilnojamojo turto objektams.

Jeigu rinkliavos mokėtojas savo valdomame nekilnojamojo turto objekte kompostuoja biologines atliekas jų susidarymo vietoje, savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklėse nustatyta tvarka ir einamaisiais mokestiniais metais administratoriui pateikia prašymą – sąžiningumo deklaraciją patikslinti rinkliavos pastoviąją dedamąją dalį dėl kompostuojamų biologinių atliekų jų susidarymo vietoje ir kompostavimo įrenginio nuotrauką, administratorius, pasibaigus einamajam mokestiniam laikotarpiui, perskaičiuos rinkliavos pastoviąją dedamąją dalį, t. y. rinkliavos mokestis bus sumažintas.

Atsiskaičius el. aptarnavimo sistemoje iki kovo 31 d., rinkliava mažinama 5 proc.

Nuostatuose numatyta, kad rinkliavos mokėtojams, kurie naudojasi gyvenamosios paskirties nekilnojamojo turto objektais, rinkliava mažinama 5 proc., kai mokėtojas rinkliavos el. aptarnavimo savitarnos svetainėje (nuoroda internete http:www.aratc.lt/rinkliavos-el-aptarnavimo-svetaine) užsisako gauti mokėjimo pranešimus tik elektroniniu paštu ir rinkliavą už visą mokestinį laikotarpį sumoka vienu pervedimu iki kovo 31 d. 

Su naujais Alytaus miesto savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymo nuostatais galite susipažinti čia: https://va.alytus.lt/document/77621