Alytaus rajone bus minimos Vaclovo Voverio-Žaibo 75-osios žūties metinės

Partizano_Vaclovo_Voverio-Žaibo_mirties_metinių-renginys-final (2)
Alytus
Etaplius.lt Etaplius žurnalistas
Šaltinis:  Pranešimas žiniasklaidai

Kovo 9 d., šeštadienį, 11 val., organizuojamas 75-ųjų mirties metinių minėjimo renginys partizanų žūties vietoje Alytaus rajone Žemaitėlių kaime.

Renginyje dalyvaus Lietuvos partizanų artimieji, Lietuvos Respublikos Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkas Laurynas Kasčiūnas, Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimų centro direktorius dr. Arūnas Bubnys, Benedikto Labėno-Kariūno skautų draugovės skautai, Lietuvos kariuomenės Specialiųjų operacijų pajėgų įkūrėjas ats. plk. Saulius Guzevičius ir kiti svečiai, šauliai, rajono miesto gyventojai.

1949 m. kovo 7 d. Alytaus rajono Kalesninkų miške saugumo agentams K. Kubilinskui-Varnui ir A. Skinkiui-Rytui išdavus Kazimieraičio rinktinės štabo bunkerį-vadavietę, žuvo legendinis Dzūkijos kovotojas, Dainavos apygardos vado pavaduotojas ir Kazimieraičio rinktinės vadas Vaclovas Voveris-Žaibas. Kartu su juo buvo nužudyti ir jo bendražygiai: Kazimieraičio rinktinės ir Geležinio Vilko tėvūnijos štabo viršininkas Viktoras Kazlauskas-Vanagas, šios tėvūnijos būrio vadas Jonas Kazlauskas-Šermukšnis ir skyriaus vadas Petras Šilanskas-Labutis.

Deja, tą pačią dieną buvo sunaikintas ir kitas Dainavos rinktinės bunkeris, kuriame išdavikai nušovė miegantį Šarūno rinktinės vadą, nuo 1948 m. spalio mėn. laikinai ėjusį Dainavos apygardos vado pareigas Benediktą Labėną (Labenską)-Kariūną.