Akmenės rajono savivaldybė sieks tapti 2025 m. Lietuvos jaunimo sostine?

020231004_131351
Akmenė
Etaplius.lt Etaplius žurnalistas
Šaltinis:  Etaplius.LT

Sausio 18 d. posėdžiavusi Akmenės rajono savivaldybės jaunimo reikalų taryba pradėjo diskusijas, ar savivaldybei reikėtų dalyvauti Jaunimo reikalų agentūros paskelbtame konkurse ir bandyti tapti 2025 m. Lietuvos jaunimo sostine. Šio konkurso tikslas – stiprinti jaunimo politiką ir jaunimo sektoriaus bei vietos savivaldos bendradarbiavimą, sudarant palankias sąlygas jauniems žmonėms dalyvauti savivaldybės gyvenime, jaunimui įgalinti, savanorystei, gerinant darbo su jaunimu kokybę ir plėtojant aprėptį, stiprinant tarpžinybiškumą. Norint išgirsti suinteresuotas šalis SJRT inicijuoja susitikimą su jaunimo, su jaunimu dirbančių organizacijų, neformalių jaunimo grupių atstovais ir kitais jaunimo politika suinteresuotais asmenimis.

Posėdyje taip pat nustatyti finansavimo prioritetai 2024 m. Akmenės rajono savivaldybės jaunimo iniciatyvų ir laisvalaikio užimtumo plėtojimo programos projektų finansavimo konkursui – kaip ir kasmet iš pareiškėjų tikimasi, kad projektų metu bus organizuojamas prasmingas jaunimo užimtumas, kokybiškas atvirasis darbas su jaunimu, bus skatinamas bendradarbiavimas tarp organizacijų, tačiau šiemet SJRT išskirtinį dėmesį skyrė jaunimo organizacijų stiprinimui, nustatydama prioritetą „dalyvavimo jaunimo organizacijose skatinimas, jaunimo organizacijų plėtra“. 

Dar vienas labai svarbus nutarimas šiame posėdyje, tai priimta pozicija, kad Akmenės rajono SJRT pritaria ir viešai palaiko Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos iniciatyvą suteikti rinkimo teisę asmenims nuo 16 metų savivaldybių tarybų, savivaldybių merų rinkimuose.

Be šių nutarimų taip pat aptarti praėjusieji metai, patvirtintas 2023 m. SJRT į(si)vertinimas, aptarti rengiami dokumentai bei iškelti jaunimo poreikiai