2024 metais – 12,3 mln. eurų didesnis Marijampolės savivaldybės biudžetas

resize_1472x924_d3_5
Marijampolė
Marijampolės savivaldybės nuotr.
Etaplius Etaplius žurnalistas
Šaltinis:  Marijampolės savivaldybė

Marijampolės savivaldybės tarybai pritarus 2024 m. Marijampolės savivaldybės biudžeto projektui, lyginant su ankstesnių metų pradiniu biudžetu jis didėja 12,3 mln. eurų. Septynias Savivaldybės tarybos patvirtintas veiklos programas apimantis biudžetas 2024 metais sudarys 96,4 mln. eurų.

Pasak Marijampolės savivaldybės mero Povilo Isodos, 2024 metų savivaldybės biudžetas yra subalansuotas taip, kad leistų įgyvendinti kasdienius bei ilgai lauktus ir savivaldybės gyventojams svarbius darbus: „2024 m. savivaldybės biudžete toliau išlaikomos pagrindinės savivaldybės plėtros kryptys – švietimo sričiai ir vėl tenka reikšmingiausia biudžeto dalis, kuri leis atlikti suplanuotus darbus Marijampolės miesto ir kaimiškųjų seniūnijų ugdymo įstaigose. Infrastruktūros plėtrai taip pat numatėme daugiau lėšų nei ankstesniais metais. Šiemet bus vykdoma Vasaros gatvės rekonstrukcija taip pat  planuojama pakeisti apie 800 šviestuvų bei įrengti apšvietimo tinklus Beržų gatvėje. Daugiau nei 150 tūkst. eurų augimas Sveikatos apsaugos programai leis tęsti Marijampolės ligoninės Skubiosios medicinos pagalbos skyriaus modernizavimo darbus. Šiais metais bus tęsiami Marių salos parko rekonstrukcijos darbai, kuriuos pabaigus, savivaldybės gyventojus ir svečius pakviesime į tikrą poilsio ir laisvalaikio oazę“.

Pagal suplanuotus šių metų asignavimus daugiausiai lėšų numatyta Švietimo programai – 45,9 proc., toliau seka Socialinės apsaugos programa – 15,4 proc., Darnios aplinkos programa – 13,5 proc. ir kitos programos.

2024 metų Marijampolės savivaldybės biudžeto asignavimai: 

Sveikatos apsaugos programa                          1355,8 tūkst. eurų                   

 • Visuomenės sveikatos priežiūros paslaugoms 708,7 tūkst. eur
 • Gyventojų sveikatinimo paslaugoms 87,1 tūkst. eurų;
 • Marijampolės PSPC 180 tūkst. eurų;
 • Marijampolės ligoninei 180 tūkst. eurų;
 • Gydytojų specialistų pritraukimui 100 tūkst. eurų;
 • Pacientų pavėžėjimo paslaugai 100 tūkst. eurų.

Socialinės apsaugos programa 14870,1 tūkst. eurų

 • Piniginei ir nepiniginei socialinei paramai 5403,3 tūkst. eurų iš jų:
 • Socialinei paramai mokiniams 1019,9 tūkst. eurų;
 • Įgyvendinti šeimos stiprinimo priemones 150 tūkst. eurų;
 • Teikti ir plėtoti bendrąsias ir specialiąsias socialines paslaugas 8713,7 tūkst. eurų iš jų:
 • Akredituotai vaikų dienos socialinei priežiūrai organizuoti 137,8 tūkst. eurų;
 • Kompleksinėms paslaugoms šeimai organizavimui 37,5 tūkst. eurų;
 • Teikti ir plėtoti socialiai pažeidžiamiems asmenims skirtas paslaugas 176,5 tūkst. eurų.

Švietimo programa 44218,6 tūkst. eurų

 • Ugdymo lėšos 24943,1 tūkst. eurų;
 • Lėšos skirtos švietimo įstaigų aplinkai finansuoti 16308,9 tūkst. eurų;
 • Mokinių pavėžėjimui 180 tūkst. eurų;
 • Švietimo įstaigų remontui 200 tūkst. eurų;
 • Biudžetinių įstaigų pajamos 1750,5 tūkst. eurų;
 • Kitos lėšos 836,1 tūkst. eurų iš jų:
 • Pradinuko krepšelio programai 70 tūkst. eurų;
 • Dalyvaujamojo biudžeto įgyvendinimo programai 21 tūkst. eurų;
 • Studijų rėmimo programai 32 tūkst. eurų;
 • Švietimo rėmimo programai 25 tūkst. eurų.

Kultūros, sporto ir  jaunimo programa 10661,8 tūkst. eurų

 • Kultūros įstaigų veiklai 5230,7 tūkst. eurų;
 • Kultūros programoms finansuoti 612 tūkst. eurų;
 • Kultūros įstaigų projektui 771 tūkst. eurų;
 • Teikti ir plėtoti fizinio aktyvumo ir sporto paslaugas 2997 tūkst. eurų iš jų:
 • Sporto centro veiklai ir remontui 2363 tūkst. eurų;
 • Sporto programoms finansuoti 958 tūkst. eurų;
 • Teikti jaunimui skirtas paslaugas 72 tūkst. eurų.

Ekonomikos programa 1897,4 tūkst. eurų

 • Smulkaus ir vidutinio verslo rėmimui 135 tūkst. eurų;
 • Melioracijos ir hidrotechninių statinių priežiūrai 479,1 tūkst. eurų;
 • Žemės ūkio funkcijų vykdymui 193,3 tūkst. eurų;
 • Turizmo organizavimui ir plėtojimui 90 tūkst. eurų;
 • Projektų kofinansavimui 1000 tūkst. eurų.

Valdymo ir administravimo programa 10329,5 tūkst. eurų

 • Paskolų grąžinimui ir palūkanų mokėjimui 1768 tūkst. eurų;
 • Administracijos veiklai 5547,8 tūkst. eurų;
 • Seniūnijų veiklai 286 tūkst. eurų;
 • Informacinėms technologijoms 490,5 tūkst. eurų;
 • Mero rezervo programai 156 tūkst. eurų;
 • Priešgaisrinės apsaugos tarnybai 879,2 tūkst. eurų;
 • Savivaldybės tarybai 711 tūkst. eurų;
 • Kontrolės ir audito tarnybai 212 tūkst. eurų.

Darnios aplinkos programa 13046,3 tūkst. eurų

 • Prižiūrėti ir plėtoti susisiekimo ir transporto infrastruktūrą 3491,1 tūkst. eurų;
 • Kultūros paveldo objektų priežiūrai 201 tūkst. eurų;
 • Tradicinių religinių bendruomenių projektų rėmimui 82 tūkst. eurų;
 • Prižiūrėti ir plėtoti viešąsias erdves bei gamtinę aplinką 1948 tūkst. eurų;
 • Dalyvaujamajam biudžetui 150 tūkst. eurų;
 • Bendruomenių projektų kofinansavimui 60 tūkst. eurų;
 • Prižiūrėti ir plėtoti energetinę infrastruktūrą 1294 tūkst. eurų;
 • Prižiūrėti ir plėtoti pastatus, inžinierinius statinius, atliekų tvarkymo ir kitas inžinerines sistemas 3318 tūkst. eurų;
 • Prižiūrėti ir plėtoti vandens tiekimo, nuotekų ir lietaus kanalizacijos infrastruktūrą 800 tūkst. eurų;
 • Remti ir vykdyti aplinkos kokybės gerinimo, aplinkos monitoringo ir kitos aplinkos apsaugos iniciatyvoms 120 tūkst. eurų;
 • Rengti teritorijų planavimo ir susijusius dokumentus 687 tūkst. eurų.