2022-ųjų Savivaldybių gerovės indekse Elektrėnų savivaldybė pirmoje vietoje

Elektrėnai
Freepik.com nuotr.
Etaplius.lt Etaplius žurnalistas
Šaltinis:  Elektrėnų savivaldybės inf.

Vilniaus politikos analizės institutas paskelbė Savivaldybių gerovės indeksą 2022. Patogesnei analizei ir lygiaverčiam palyginimui visos 60 savivaldybių buvo sugrupuotos į penkias kategorijas: didieji miestai, kaimiškosios savivaldybės, urbanizuotos savivaldybės, žiedinės savivaldybės ir kurortai. Urbanizuotų savivaldybių kategorijoje Elektrėnų savivaldybė užėmė 1 vietą.

Savivaldybių gerovės indeksą sudaro 5 komponentai: socialinis saugumas, fizinis saugumas, ekonomikos gyvybingumas, švietimo kokybė, demografija. Vertinama 10 balų skalėje.

Ištyrus socialinio saugumo komponentą, kurį sudaro socialinės paramos gavėjų skaičius, nemokamą maitinimą gaunančių vaikų skaičius, moterų / vyrų užimtumo santykis, skurdo rizikos lygis, Elektrėnų savivaldybė užėmė 1 vietą, surinko 4,5 balo.

Fizinio saugumo komponentą sudaro šie statistikos rodikliai: saugumas keliuose, nusikalstamumas, medicinos pagalbos prieinamumas, mirštamumas nuo neužkrečiamų ligų. Elektrėnų savivaldybė surinko 2,6 balo ir yra 6 vietoje.

Gyvybingos ekonomikos komponentą sudaro šie statistikos rodikliai: darbo užmokestis (neto mėnesinis), veikiančių mažų ir vidutinių įmonių skaičius metų pradžioje, veikiantys ūkio subjektai metų pradžioje, tiesioginės užsienio investicijos, tenkančios vienam gyventojui, metų pabaigoje, užimtumo lygis užėmė 3 vietą (3,1 balo).

Švietimo komponentą sudaro šie statistikos rodikliai: nelankančių mokyklos privalomo mokytis amžiaus vaikų dalis, 4–6 metų vaikų ugdymo aprėptis, mokiniai, dalyvaujantys neformaliojo vaikų švietimo programose arba lanko bendrojo ugdymo mokyklų būrelius, abiturientų, gavusių 51–100 brandos egzamino įvertinimo balų, dalis – matematika, abiturientų, gavusių 51–100 brandos egzamino įvertinimo balų, dalis – lietuvių. Elektrėnų savivaldybė surinko 6,8 balo ir yra 5 vietoje.

Sveikos demografijos komponentą sudaro šie statistikos rodikliai: demografinės senatvės koeficientas metų pradžioje, neto migracija (balansas tarp atvykusiųjų ir išvykusiųjų asmenų). Elektrėnų savivaldybei atiteko 3 vieta (3,8 balo).