13-me­tis ge­ni­jus jau tu­ri fi­zi­kos ba­ka­lau­ro laips­nį

13-me­tis ge­ni­jus jau tu­ri fi­zi­kos ba­ka­lau­ro laips­nį
Šiauliai
(Elliott Tanner nuotr.)
Monika Šlekonytė Etaplius žurnalistas
Šaltinis:  Etaplius.lt

Skam­ba neį­ti­kė­ti­nai, bet tai tie­sa: 13-me­tis El­liot­tas jau yra bai­gęs Mi­ne­so­tos uni­ver­si­te­tą ir ga­vęs fi­zi­kos ba­ka­lau­ro dip­lo­mą. Ne­ga­na to, dar yra įgi­jęs ir gre­tu­ti­nį ma­te­ma­ti­kos. Jau kū­di­kys­tė­je bu­vo aiš­ku, kad tai „ste­buk­lin­gas“ vai­kas.